Pico Alive logo

“จุลินทรีย์กลุ่ม พิโก อะไลฟ”

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ จากธรรมชาติ คุณภาพสูง
ค้นพบ & ผลิตในประเทศไทย

PICO ผลิตภัณฑ์ พิโก อะไลฟ ผงจุลินทรีย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ย่อยสลายไขมัน บำบัดน้ำเสีย ฯลฯ

เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการกำจัดกลิ่นเหม็นที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว และย่อยสลายสารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบบำบัดและสิ่งปฏิกูล เพื่อช่วยแก้ปัญหาการบำบัดที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ เช่น กองขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล อีกทั้งช่วย ขจัดคราบไขมัน และสามารถใช้บำบัด น้ำเสียจากอาคารที่อยู่อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นระบบเปิดได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ PICO ได้รับการยอมรับว่าสามารถกำจัดกลิ่นให้หายได้ภายในทันที กลิ่นหายทันใจ สะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับมาตรฐานระดับสากลใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ และเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม นิคมอุตสาหกรรม บ้านพักอาศัย ห้องน้ำ ท่อเดรน ห้องครัว ร้านอาหาร บ่อขยะ ถังขยะ บ่อดักไขมัน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กำจัดกลิ่นมูลสัตว์ต่าง ๆ

ป่าโกงกาง & จุลินทรีย์มหัศจรรย์ พิโก อะไลฟ

มีจุดเด่นอยู่ที่องค์ประกอบหลัก คือ จุลินทรีย์กลุ่มไบโอติกที่ชื่อว่า “PICO” ที่เกิดจากการคิดค้นของนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยอัจฉริยะ ดร.วิสุทธิ์ จันทวิชญสุทธิ์ ผู้ค้นพบในนามบริษัท พิโก อะไลฟ จำกัด

เนื่องจากเป็นเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติที่ถูกค้นพบบริเวณป่าชายเลน จึงไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยี่ชีวภาพชั้นสูง ในการพัฒนาและคัดเลือกจุลินทรีย์บริสุทธิ์สายพันธุ์หลัก 7 ชนิดที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง โดยการนำมาเพาะเลี้ยงให้อยู่ร่วมกัน แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำให้ได้จุลินทรีย์บริสุทธิ์สายพันธุ์หลัก 7 ชนิด เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลาย และสามารถทำงานได้ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติและลักษณะพื้นฐานโดยทั่วไปของ พิโก อะไลฟ จุลินทรีย์

พิโก อะไลฟ จุลินทรีย์ ที่ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์หลัก 5 ชนิด ที่ประกอบไปด้วย Lactic Acid Bacteria(LAB) 3 ชนิด และ ยีสต์ 2 ชนิด คือ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ จุลินทรีย์ พิโก อะไลฟ

 1. ลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากขยะสิ่งปฏิกูล. มูลสัตว์ ห้องน้ำ ชักโครกอุดตัน และคราบไขมันต่างๆ
 2. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสารเคมีทำความสะอาด และลดปริมาณการใช้น้ำในการชำระล้างสารเคมีตกค้าง
 3. ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี และลดปัญหาการเกิดสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม/ปลอดภัยต่อสุขภาพ
 4. ช่วยลดปัญหาพาหะ และสัตว์นำโรคที่มากับความสกปรกต่างๆ
 5. เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้ตลาด และได้รับความพอใจแก่ผู้มาใช้บริการมากขึ้น เพื่อให้ได้มาตรฐานของทางการ

“พิโก อะไลฟ จุลินทรีย์” เปรียบเทียบกับ จุลินทรี

ผงจุลินทรีย์ PICOจุลินทรีย์อื่นๆ
ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 7 ชนิดจุลินทรีย์ชนิดเดียวหรือไม่แจ้งชนิด
อยู่ในรูปเซลแห้งที่มีชีวิต ทำงานทันทีอยู่ในสภาพที่มีชีวิต, สปอร์ ต้องเพาะ12-24 ชม.
ระบุความเข้มข้นได้ (1 กรัมมีอย่างน้อย 6 x 107 cfu)ไม่ระบุความเข้มข้น หรือต่อกรัม มีน้อยกว่าหลายเท่าตัว
ไม่ผ่าเหล่ามีโอกาสผ่าเหล่าได้ เพราะมีการต่อเชื้อเรื่อยๆ
การเก็บรักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุ่นๆ) มีอายุเก็บรักษานาน 2 ปีเก็บรักษาที่มืด ห้ามโดนแดด (อายุเก็บสั้น)
ประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับ ผลการทดลองทั้งในและต่างประเทศประสิทธิภาพจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อมีการต่อเชื้อครั้งต่อไป
มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อมไม่รับรองความปลอดภัย
ราคาถูกกว่า เมื่อคิดต่อหน่วยการใช้ราคาต่อ กก.อาจจะถูก แต่คิดต่อการใช้แพงกว่า

“พิโก อะไลฟ จุลินทรีย์” เปรียบเทียบกับ จุลินทรีย์อื่น ๆ

ผงจุลินทรีย์ PICOจุลินทรีย์อื่นๆ
ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 7 ชนิดจุลินทรีย์ชนิดเดียวหรือไม่แจ้งชนิด
อยู่ในรูปเซลแห้งที่มีชีวิต ทำงานทันทีอยู่ในสภาพที่มีชีวิต, สปอร์ ต้องเพาะ12-24 ชม.
ระบุความเข้มข้นได้ (1 กรัมมีอย่างน้อย 6 x 107 cfu)ไม่ระบุความเข้มข้น หรือต่อกรัม มีน้อยกว่าหลายเท่าตัว
ไม่ผ่าเหล่ามีโอกาสผ่าเหล่าได้ เพราะมีการต่อเชื้อเรื่อยๆ
การเก็บรักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุ่นๆ) มีอายุเก็บรักษานาน 2 ปีเก็บรักษาที่มืด ห้ามโดนแดด (อายุเก็บสั้น)
ประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับ ผลการทดลองทั้งในและต่างประเทศประสิทธิภาพจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อมีการต่อเชื้อครั้งต่อไป
มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อมไม่รับรองความปลอดภัย
ราคาถูกกว่า เมื่อคิดต่อหน่วยการใช้ราคาต่อ กก.อาจจะถูก แต่คิดต่อการใช้แพงกว่า

มีการรับรองจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์  ผงจุลินทรีย์ PICO ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองว่ามีค่าความเป็นพิษต่ำไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง
และปราศจากจุลินทรีย์หรือเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

รายงานถึงกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์

มีความปลอดภัยสูงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืชและสัตว์ (BIO SAFETY LEVEL 1)

ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008

เป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก

ได้รับการวิจัยการศึกษา

ผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของฮองกง

ทดสอบความเป็นพิษ

พบว่าหนูทุกตัวแสดงอาการปกติ ตรวจไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายในจากการชันสูตรซากหนูทุกตัว

ผลการวิเคราะห์

ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์

พบจุลินทรีย์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราต่าง ๆ แบคทีเรีย และเชื้อโรคได้หลายชนิด

การปนเปื้อนของสารโลหะหนัก

ตรวจไม่พบสารยาฆ่าแมลง ซึ่งมีค่าต่ำกว่าปริมาณมาตรฐานกำหนด

การปนเปื้อนของสารโลหะหนัก

พบว่า มีต่ำกว่าปริมาณมาตรฐานกำหนดทั้งสิ้น (LQ:= lower than Quantitative Limit)

ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์

การทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ผสมที่ผลิตทางการค้า ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคจากอาหารเป็นพาหะ

United States Food and Drug Administration (FDA)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

Seoul Food and Drug Administration

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโซล

TÜV SÜD PSB Thailand

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

FDA Thailand. Ministry of Public Health Thailand

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

การนำไปใช้งานแทนการใช้สารเคมี

ทำความสะอาดในกิจการโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง

1. ขจัดกลิ่นและทำความสะอาดคราบ

 • พื้น พรม พื้นกระเบื้อง
 • กระจก โซฟา ราวบันไดแสตนเลส
 • ขจัดคราบตะไคร่น้ำบนเสา ผนัง กระถางต้นไม้
 • ขจัดกลิ่นในช่องแอร์ และกลิ่นบุหรี่บนผ้าม่าน
 • ขจัดกลิ่น ฆ่าเชื้อ และคราบสกปรกในห้องโดยสาร
 • ล้างพื้นบริเวณต่างๆ ทั้งในและนอกอาคาร
 • ขจัดกลิ่น ฆ่าเชื้อ และลดการสะสมตะกอนในท่อระบายน้ำรอบอาคาร
 • 2. ขจัดกลิ่นและคราบไขมันในส่วนประกอบอาหาร

 • โรงครัว โรงอาหาร
 • อ่างล้างจาน ดับกลิ่นหืนจากอ่างล้างจาน
 • บริเวณปรุงอาหาร ท่อดูดควัน
 • ท่อน้ำทิ้งที่อุดตันจากคราบไขมัน
 • ทำความสะอาดเครื่องครัว
 • กำจัดกลิ่นและคราบไขมันดำเหนียว
 • ลดการอุดตันจากคราบไขมันต่างๆ
 • กำจัดกลิ่นอาหาร
 • ลดกลิ่นในตู้เย็น
 • 3. ขจัดกลิ่นและคราบในห้องน้ำ

  • การใช้กำจัดกลิ่นในโถส้วม
   • เทผลิตภัณฑ์ 100 กรัม ลงในชักโครกแล้วกดน้ำ
   • ควรใช้เป็นประจำทุกๆ 3-4 สัปดาห์
   • ช่วยลดแก๊สในถังเก็บม เร่งย่อยของเสีย
  • การใช้ทำความสะอาดห้อง
   • ผสม 20 กรัม (2 ช้อนโต๊ะ) ในน้ำ 20 ลิตร
   • ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทั่วพื้นผิวสุขภัณฑ์
   • ใช้ราดพื้นและกำแพงเพื่อจัดคราบและกลิ่น
   • ใช้แปรงขัดในคราบที่หนาและฝังลึก
   • สเปรย์หรือรดในบริเวณที่มีกลิ่นหรือติดกลิ่น
   • ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทุกๆ 3-6 ชั่วโมงสำหรับห้องน้ำสาธารณะ

  4. ไบโอบอล ขจัดกลิ่นในโถปัสสาวะ

 • ช่วยลดกลิ่นปัสสาวะและกลิ่นเหม็น มีกลิ่นสะอาด
 • ปราศจากน้ำหอมและจากสารเคมี
 • ปลอดสารพิษและสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใช้แทนลูกเหม็นได้ดี
 • ช่วยลดปัญหาโถปัสสาวะอุดตันจากคราบปัสสาวะ
 • มีอายุการใช้งานประมาณ 15-30 วัน ขึ้นอยู่กับความถี่ในการรองรับ
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด
 • 5. บำบัดน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ อากาศจากเครื่องปรับอากาศปลอดเชื้อ

 • ขจัดปัญหาในระบบหมุนเวียนน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์
 • กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมนำเงิน
 • กำจัดคราบเหนียวที่อยู่ในระบบ
 • กำจัดกลิ่นอับในอากาศที่ไหลเวียน
 • กำจัดคราบเหนียวตามท่อในรูปฟิล์มอินทรีย์ (Bio-film)
 • ช่วยทำให้การแลกเปลี่ยนอุณหภูมิทำได้ดีขึ้น
 • ช่วยให้ระบบระบายอากาศแบบมีศูนย์กลายเย็นทั่วถึง
 • ลดค่าไฟฟ้า และได้ความเย็นเพิ่มขึ้น
 • ลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
 • 6. ขจัดกลิ่นในช่องแอร์ภายในห้องรับรอง

 • สเปรย์บริเวณช่องแอร์ เพื่อกำจัดกลิ่นอับ ได้อากาศสดชื่น
 • หลังฉีด ลมที่ออกมาจากช่องจะมีกลิ่นสะอาด
 • ใช้ผ้าเช็ดบริเวณช่องแอร์ เพื่อกำจัดคราบมันเหนียวที่สะสมตามซอก
 • ใช้ได้บ่อยตามต้องการ
 • ช่วยลดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ
 • สามารถใช้ฉีดทำความสะอาดกระจก
 • เช็ดฝุ่นบนพื้นผิวเฟอร์นิเจอร์ ลดฝุ่นได้ดี ผ้าที่ใช้เช็ดไม่เหนียว
 • 7. ขจัดกลิ่นและทำความสะอาดคราบบนพรม


  ใช้ทำความสะอาดเป็นจุด หากใช้สเปรย์ ให้ใส่ถุงกรองก่อน (บริษัทฯมีถุงกรองสำเร็จให้) เอาส่วนใสใส่ขวดเสปรย์เพื่อป้องกันไม่ให้หัวฉีดตัน สเปรย์ในบริเวณที่มีกลิ่นหรือติดกลิ่นหากสกปรกมากให้สเปรย์ให้ทั่วบริเวณแล้วทิ้งไว้ 5 นาที แล้วจึงถูหรือขัดทำความสะอาด ใช้แทนนํ้ายาซักพรม

  ใช้ได้ทุกวันเพื่อขจัดคราบใหม่และลดกลิ่นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีสารตกค้าง ไม่ต้องล้างนํ้าซํ้า ได้กลิ่นสะอาด ไม่ใช้นํ้าหอมกลบกลิ่น

  8. ขจัดกลิ่นและคราบในบริเวณประกอบอาหาร


  สามารถใช้ได้ทันที หรือ ทิ้งให้ตกตะกอนสักครู่

  • ใช้ล้างจานแทนสารทำความสะอาด
  • ขจัดคราบไขมันได้ผลเด่นชัด โดยเฉพาะ เครื่องครัวแสตนเลส เครื่องกระเบื้อง
  • เครื่องใช้พลาสติกให้แช่ทิ้งไว้ เพราะผิวพลาสติกดูดซับไขมันได้มากและลึกกว่า
  • ใช้ซักผ้าขี้ริ้ว ลดกลิ่นอับ
  • ใช้ผสมผงซักฟอก ในการซักผ้า ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน
  • ใช้ผ้าชุบนํ้าจุลินทรีย์เช็ดทำความสะอาดตะแกรงเหนือเตา

  9. ขจัดกลิ่นและไขมันในบ่อดักไขมัน


  ครั้งแรก ใช้ 500 กรัมผสมนํ้า 1 ถัง เทนํ้าที่ผสมจุลินทรีย์ พิโก อะไลฟ ลงในบ่อ จุลินทรีย์จะดับกลิ่นและเริ่มทำการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทำให้ไขมันที่แข็งและหนาค่อยๆแตกตัวทำให้ไม่ต้องตักไขมัน และไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน สามารถนำไปบำบัดต่อได้ง่าย

  10. ขจัดกลิ่นในท่อระบายน้ำทั้งในและนอกอาคาร

  • ขจัดกลิ่นทันที สลายคราบ ย่อยตะกอน ปลอดภัยต่อคนและสัตว์
  • ปราศจากสารเคมี และไม่มีสารตกค้าง
  • เพียงผสมน้ำแล้วฉีดพ่นในบริเวณที่ต้องการ

  11. บำบัดน้ำในสระว่ายน้ำ สระสปา ปรับสภาพน้ำ และน้ำปลอดเชื้อ

 • ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พิโก อะไลฟ ไม่มีพิษและไม่ก่อให้เกิดความร้อน
 • ไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต
 • กำจัดกลิ่นตัวทั่วร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใต้วงแขน
 • กำจัดรังแคและไขมันบนศีรษะ ลดอาการอักเสบของหนังศีรษะ
 • ฆ่าและกำจัดเชื้อโรค และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
 • รักษาสภาพน้ำให้สะอาดโดยวิธีธรรมชาติ (เอ็นไซม์ บำบัด)
 • เป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • ย่อยสลายไขมันในบ่อดักไขมัน
 • กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในแหล่งน้ำ
 • ลดการใช้ไฟ และการซ่อมบำรุงมอเตอร์, ปั๊ม
 • ย่อยสลายสารอินทรีที่อยู่ในน้ำทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น
 • 12. ขจัดกลิ่นและอินทรีย์วัตถุในบ่อบำบัดน้ำเสีย

 • ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พิโก อะไลฟ ไม่มีพิษและไม่ก่อให้เกิดความร้อน
 • ไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต
 • กำจัดกลิ่นตัวทั่วร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใต้วงแขน
 • กำจัดรังแคและไขมันบนศีรษะ ลดอาการอักเสบของหนังศีรษะ
 • ฆ่าและกำจัดเชื้อโรค และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
 • รักษาสภาพน้ำให้สะอาดโดยวิธีธรรมชาติ (เอ็นไซม์ บำบัด)
 • เป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • ย่อยสลายไขมันในบ่อดักไขมัน
 • กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในแหล่งน้ำ
 • ลดการใช้ไฟ และการซ่อมบำรุงมอเตอร์, ปั๊ม
 • ย่อยสลายสารอินทรีที่อยู่ในน้ำทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น