โครงการการบำบัดน้ำ ในสวนสาธารณะกุดน้ำกิน จ.กาฬสินธุ์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง Pico Alive 10 พ.ค. 65

โครงการการบำบัดน้ำ ในสวนสาธารณะกุดน้ำกิน จ.กาฬสินธุ์

     วันนี้ คุณจีรศักดิ์ นาคานารา CEO และทีมงาน พร้อมผู้อำนวยการกองช่างและกองสาธารณะสุข เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และทีมงาน เริ่ม “โครงการการบำบัดน้ำ ในสวนสาธารณะกุดน้ำกิน ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงพิโกอไลฟ์” บำบัดน้ำในกุดน้ำกิน จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำศักสิทธิ์คู่เมืองกาฬสินธุ์

     เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส คืนธรรมชาติด้วยกระบวนการธรรมชาติ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

     ยินดีกับชาวกาฬสินธุ์ ที่จะได้แหล่งน้ำสะอาด เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใส สูดอากาศบริสุทธิ์ และได้สิ่งแวดล้อมที่ดี

Leave a Reply