บริการของเรา

รับผลิต OEM (Origianl Equipment Manufacturer)

เราให้บริการรับผลิตสินค้าจุลินทรีย์ให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามสูตรที่ลูกค้าต้องการ ผลิตโดยเครื่องมือการผลิตที่ได้มาตรฐาน เครื่องมือทดสอบและควบคุมคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจาก GMP / ISO 9001: 2008 / FDA 

โดยที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยและใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลัก  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขบวนการ ผลิตนี้ มีชนิดและปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ที่เชื่อถือได้  ที่ผ่านการวิเคราะห์และรับรองโดยสถาบันและองค์กรที่เป็นที่ยอมรับสากล

6 ขั้นตอนสร้างแบรนด์ง่ายนิดเดียว

  1. ให้คำปรึกษาแนะนำ
  2. เลือกผลิตภัณฑ์ที่สนใจ / พัฒนาสูตร
  3. ตั้งชื่อแบรนด์และขึ้นทะเบียน อย.
  4. ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์
  5. กระบวนการผลิต
  6. ส่งมอบผลิตภัณฑ์
 

จำหน่ายจุลินทรีย์และเอนไซม์ ทั้งขายปลีกและส่ง

ปัจจุบันลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท ฯ มีกระจายอยู่ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งประกอบธุรกิจทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการโดยใช้สินค้าของ บริษัทเป็นหลัก เช่น

บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาดและวิชาการ

บริษัทฯ มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอโดยความร่วมมือจากหลายสถาบันที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งแวดล้อมและงานมาตรฐานสากล

ดังนั้นเราจึงมีความเชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาและร่วมให้การอบรมพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องของลูกค้าหรือตัวแทนจัดจำหน่าย  โดยมีการวางแผนการให้การฝึกอบรม  ในสองลักษณะคือ

เชิงวิชาการ – การประชุม และสัมมนา  การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของพนักงานภาคสนาม  ถ่ายทอดข้อมูลและข่าวสารที่จำเป็น เช่น  ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  การพัฒนาการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

เชิงปฏิบัติการ – การออกภาคสนามดูงาน  และสภาพการปฏิบัติงานจริง  ออกพบผู้ใช้และตอบข้อซักถาม  และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริง

การให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ในกรณีที่มีปัญหาหรือคำถามเชิงวิชาการ และที่ต้องการวิเคราะห์หรือตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ

เราพร้อมให้คำปรึกษาแก้ไขในด้านต่าง ๆ

ให้คำปรึกษาแก้ไขการบำบัดน้ำเสีย

ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นภายในตัวตึก โรงแรม, โรงพยาบาล, คอนโด, อาคารต่างๆ

ให้คำปรึกษาปัญหาบ่อดักไขมันที่ไม่ย่อยสลาย

ให้คำปรึกษาการใช้จุลินทรีย์ สำหรับ สัตว์เลี้ยงในฟาร์ม

ให้คำปรึกษาในการใช้จุลินทรีย์สำหรับสัตว์น้ำต่างๆ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์เพื่อทำให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดี

ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้เอนไซม์ความสะอาดห้องครัวพื้นที่ต่าง ๆ ในตัวอาคาร

ให้คำปรึกษาเรื่องการแก้ปัญหาบ่อดักไขมันเต็ม

ให้คำแก้ปัญหาเรื่องขยะเหม็น