Pico Animals

พิโก จุลินทรีย์ โปรไบโอติก ชีวภัณฑ์เทคโนโลยีสำหรับปศุสัตว์

Pico Animals เป็นจุลินทรีย์ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปศุสัตว์ และ สิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้สารเคมี 

โดยอาหารที่ใช้เลี้ยงเชื้อได้ผ่านการฆ่าเชื้อ แล้วนำเชื้อจุลินทรีย์หลักสายพันธุ์บริสุทธิ์มาเพาะเลี้ยงตามกรรมวิธี จนได้ปริมาณและความเข้มข้นที่ต้องการ จากนั้นนำไปทำแห้งโดยวิธี Vacuum Freeze Dry ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เพื่อให้เชื้อหยุดการเจริญเติบโต จึงสามารถเก็บเกี่ยวสารอินทรีย์ที่เกิดจากขบวนการหมัก เช่น เอนไซม์, กรดอินทรีย์, สารชีวนะ, ไวตามินต่าง ๆ ไว้ได้โดยไม่ถูกทำลาย หรือ สลายตัว

ประโยชน์ที่ได้รับ / Benefits

 • เพื่อช่วยการย่อยอาหารโดยเฉพาะโปรตีน,ไขมัน,ไฟเบอร์ได้ดีขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ, น้ำนม
 • ลดปริมาณมูลสัตว์ที่ขับถ่ายและปราศจากกลิ่นเหม็น และ ลดแก๊สพิษในคอก
 • ลดเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงเช่น โรคท้องเสีย (E.coli), อหิวาตกโรค, โรคไทฟอยส์(Salmonella) รวมทั้งโรคร้ายอื่น ๆ ที่มีอันตรายต่อชีวิต
 • ลดแมลงวัน, ลดการวางไข่และฟักตัวของไข่แมลงวัน, ยุง
 • ลดอัตราการท้องเสียช่วงก่อนและหลังหย่านม
 • ลดการเกิดอาการท้องอืด (Bloat),
 • รักษาโรคโคลิค(colic syndrome) ในม้า
 • สภาพในโรงเรือนดีขึ้น, ทำให้สัตว์แข็งแรง, โตเร็วขึ้นมากกว่าปกติ,
 • ลดการใช้สารเคมี, ยา ในการป้องกันและรักษา, ลดต้นทุนการผลิต กำไรมากขึ้น 
 • ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต, ผู้ใช้ และผู้บริโภค 100 %
 • ลดการสะสมของสารพิษในดิน และแหล่งน้ำ
 • ช่วยกระตุ้นการเพิ่มปริมาณสเปิร์มและไข่ในพ่อแม่พันธุ์และช่วยยึดอายุการใช้งานของพ่อแม่พันธุ์
 • ใช้รักษาอาการท้องเสียท้องร่วงจากแบคทีเรีย,โปรโตซัว และสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารสัตว์
 • ช่วยกำจัดกลิ่นในคอกสัตว์ได้อย่างรวดเร็ว และคงสภาพได้นานกว่า
 • เพื่อลดและกำจัดกลิ่นสาบซึ่งเป็นการกำจัดกลิ่นเฉพาะตัว (pheromone)
 • ช่วยลดแมลงวันและลดการรบกวนจากแมลงกัดต่อย
 •  

สถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 • บ่อกุ้ง ปลา ตะพาบและสัตว์นํ้า ฯลฯ
 • พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ฯลฯ 
 • ฟาร์มไก่ ฟาร์มเป็ด ฟาร์มนกกระทา ฟาร์มสัตว์ปีกต่าง ๆ 
 • ฟาร์มม้า
 • ฟาร์มวัวนม
 • ฟาร์มหมูเล็ก 
 • ฟาร์มหมูนม 
 • ฟาร์มหมูรุ่น หมูใหญ่

ตารางแสดงข้อเปรียบความแตกต่าง ระหว่าง นวัตกรรม พิโกแอนนิมอล จุลินทรีย์ และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

มีงานวิจัยและผ่านการรับรองจากหลากหลายสถาบันทั้งต่างประเทศและในประเทศ หรือ ไม่?

นวัตกรรม พิโกแอนนิมอล จุลินทรีย์

จุลินทรีย์ทั่วไป

World Health Organization (WHO) 
U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION (FDA) 
NEOTRON, ITALY 
Saga University of Japan 
Seoul Food and Drug Administration 
Hong Kong Baptist University (HKBU) 
PSB Corporation Singapore 
The Chinese University of Hong Kong 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบ้าง ไม่มีบ้าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบ้าง ไม่มีบ้าง
สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ระบบมารตฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 URS 
และอื่นๆอีกหลายที่รับรอง 
การจำกัดเชื้อโรคและสารเคมี ได้ หรือ ไม่

นวัตกรรม พิโกแอนนิมอล จุลินทรีย์

จุลินทรีย์ทั่วไป

กำจัดกลิ่นเหม็นได้ภายใน 1 นาทีไม่ได้
ย่อยสลายไขมันได้ ไม่ต้องดูดทิ้ง 
ย่อยสลายน้ำมันได้ 
กำจัดสารพิษจากยาฆ่าแมลงได้ 
สามารถทำลาย สารพิษ Aflatoxin 
กำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย 
กำจัดเชื้อโรค Ecoline (อีโคไล คือแบคทีเรียที่พบได้ในลำไส้ของคนและสัตว์ ) 
กำจัดเชื้อโรค Samonella (เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อนไม่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุด และจำนวนแบคทีเรียชนิดนี้ในอาหารเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้) 
กำจัดเชื้อโรค Legionaire (เป็นโรคจากแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิด โรคทางเดิน-หายใจหรือปอดบวม) 
กำจัดเชื้อโรค Shigella (เป็นแบคทีเรียก่อโรค ที่ติดต่อผ่านทางอาหารทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ ทำให้เกิดโรคบิด) 
ข้อเปรียบเทียบอื่นๆ

นวัตกรรม พิโกแอนนิมอล จุลินทรีย์

จุลินทรีย์ทั่วไป

ส่งออกทั่วโลก มากกว่า 100 ประเทศ นานกว่า 30 ปี 
ราคาถูกกว่า เมื่อคิดจากผลลัพธ์และผลการใช้งานต่อหน่วยราคาต่อ กก.อาจจะถูก แต่คิดต่อการใช้แพงกว่า
มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม จากหลากหลายสถาบันไม่รับรองความปลอดภัย
ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 7 ชนิดจุลินทรีย์ชนิดเดียวหรือไม่แจ้งชนิด
อยู่ในรูปเซลล์แห้งที่มีชีวิต ทำงานทันทีอยู่ในสภาพที่มีชีวิต, สปอร์ ต้องเพาะ12-24 ชม.
ระบุความเข้มข้นได้ (1 กรัมมีอย่างน้อย 6 x 107 Cfu)ไม่ระบุความเข้มข้น หรือต่อกรัม มีน้อยกว่าหลายเท่าตัว
ไม่ผ่าเหล่า ทนต่อสารเคมีมีโอกาสผ่าเหล่าได้ เพราะมีการต่อเชื้อเรื่อยๆ
การเก็บรักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุ่นๆ) มีอายุเก็บรักษานาน 2 ปีเก็บรักษาที่มืด ห้ามโดนแดด (อายุเก็บสั้น)
ประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับ ผลการทดลองทั้งในและต่างประเทศประสิทธิภาพจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อมีการต่อเชื้อครั้งต่อไป

การรับรองมาตรฐานและความปลอดภัย อันดับ 1 ของโลก

World Health Orgenization (WHO)

ได้รับการรับรองว่า มีความปลอดภัยสูงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืชและสัตว์

United States Food and Drug Administration (FDA)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008

เป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก

สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพยุโรป (NEOTRON, ITALY)

การทดสอบ และวิจัยการปนเปื้อนของสารโลหะหนัก

Saga University, Japan

Acute Single Oral Toxicity experiment

PSB Corporation, Singapore

Testing of Health Supplement

Seoul Food and Drug Administration

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโซล

Hong Kong Baptist University (HKBU)

ได้รับการวิจัยการศึกษา ว่าผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ

The Chinese University of Hong Kong

Toxicity study of Sanson Pico Biocatalyst

FDA Thailand. Ministry of Public Health Thailand

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

ผลการวิเคราะห์

ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด

ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารโลหะหนัก และไม่พบสารยาฆ่าแมลง ซึ่งมีค่าต่ำกว่าปริมาณมาตรฐานกำหนด

เอสจีเอส องค์กรมาตรฐานในระดับสากล

ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ทดสอบความเป็นพิษ พบว่าหนูทุกตัวแสดงอาการปกติ ตรวจไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคจากอาหารเป็นพาหะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พบจุลินทรีย์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราต่าง ๆ แบคทีเรีย และเชื้อโรคได้หลายชนิด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการวิจัย การทดสอบการปนเปื้อน และประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อต่างๆ

ชีวภัณฑ์เทคโนโลยีสำหรับปศุสัตว์

ในปัจจุบันมีการใช้จุลินทรีย์มากขึ้น ทั้งที่ได้จากการต่อเชื้อโดยธรรมชาติที่มีการปนกันของเชื้อทั้งที่มีประโยชน์และเป็นโทษ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่บริสุทธิ์มีประสิทธิภาพต่ำ อีกทั้งมีโอกาสที่จะกลายพันธุ์สูง  และหลายส่วนเป็นการนำเข้าซึ่งมีราคาสูง และบางผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเหล่านี้ไม่สามารถทำงานได้ดีภายใต้สภาวะแวดล้อมของภูมิภาคในแถบนี้

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ทางบริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นคัดเลือกผลิตภัณฑ์ Pico Animals ที่มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมสีเขียว ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และมีการจัดการทรัพยากรการผลิตอย่างยั่งยืนมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยความร่วมมือจากหลายสถาบันที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งแวดล้อมและงานมาตรฐานสากล

ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ Pico ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำในเชิงประสิทธิภาพ ความสม่ำเสมอ ความน่าเชื่อถือ และมีต้นทุนต่ำ  นำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

 1. การบำบัดน้ำในบ่อกุ้งและสัตว์น้ำ
 2. การผสมอาหารสัตว์ เพื่อหลีกเลี่ยง หรือ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์สายพันธุ์หลัก 5 ชนิด ที่พัฒนาและคัดเลือกได้จากธรรมชาติ ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (symbiosis) จากป่าชายเลนในประเทศไทย มาเพาะเลี้ยง ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลาย และสามารถทำงานได้ในช่วงที่กว้างของสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง

เพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์, เพิ่มปริมาณสเปิร์มและไข่ในพ่อแม่พันธุ์ และช่วยยึดอายุการใช้งานของพ่อแม่พันธุ์

        ใช้ 10 กรัม ต่อตัวต่อวัน ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ จะช่วยกระตุ้นการเพิ่มปริมาณสเปิร์มและไข่ในพ่อแม่พันธุ์และช่วยยึดอายุการใช้งานของพ่อแม่พันธุ์

ใช้รักษาอาการท้องเสียท้องร่วงจากแบคทีเรีย,โปรโตซัว และสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารสัตว์

          ใช้ 1.0 กรัม ต่อน้ำหนักสัตว์ 1 กิโลกรัม ผสมน้ำเล็กน้อย ปั๊มเข้าทางปาก อาการท้องเสียท้องร่วง และอาการมวนท้อง จะหายไปภายในไม่เกิน 15 นาที

ช่วยกำจัดกลิ่นในคอกสัตว์

         ใช้ 1 ก.ก. ต่อน้ำ 2,000 ลิตร ฉีดพ่นในคอกให้ทั่วเมื่อมีกลิ่นรบกวน ซึ่งสามารถกำจัดกลิ่นในคอกสัตว์ได้อย่างรวดเร็ว หลังจากฉีดพ่นให้ทั่ว และคงสภาพได้นานกว่า

เพื่อสิ่งแวดล้อมของสัตว์เลี้ยง

         ใช้ 100 กรัม ต่อน้ำ 200-500 ลิตร ใช้อาบน้ำสัตว์เพื่อลด, กำจัดกลิ่นสาบซึ่งเป็นการกำจัดกลิ่นเฉพาะตัว (pheromone) และลดการรบกวนจากแมลงกัดต่อย นอกจากนั้นยังช่วยลดแมลงวัน โดยที่ไข่แมลงวันจะไม่ฟักตัวเป็นตัวหนอน หรือเมื่อเป็นหนอน แล้วเข้าดักแด้ จะไม่ลอกคราบเป็นแมลงวัน

Documents

Acute single oral toxicity experiment in rats – Saga University, Japan
Aflatoxin Testing of Health Supplement – PSB Corporation
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา – Kasetsart University
Growth Inhibition of Microorganisms – Kasetsart University
Effect of PICO on Growth Inhibition of Microorganisms
การวิจัยการศึกษาผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ – Hong Kong Baptist University (HKBU)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สถาบัน วว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร,คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (LCFA)
การทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ –  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพ ยุโรป (NEOTRON, ITALY)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)TÜV SÜD PSB Thailand
英名250項目リスト(รายชื่อโครงการที่มีชื่อเสียง 250 โครงการ)
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Toxicity study of Sanson Pico Biocatalyst –  Hong Kong
LD 50 Toxicity 1