คุณเคยเจอปัญหาเรื่องกลิ่นใช่ไหม?

 • ส้วมเหม็นห้องน้ำเหม็น
 • ใช้ห้องน้ำบ่อยกลิ่นเหม็นล้างไม่หาย
 • กลิ่นลอยขึ้นมาจากท่อ
 • ใช้สารเคมีก็ไม่ช่วยกินยังอยู่
 • ใช้น้ำหอมเจลหอมกลิ่นเหม็นยังอยู่
 • ส้วมเต็มน้ำไหลช้ากดน้ำไม่ลง
 • ส้วมตันกดไม่ลงปั๊มชักโครกไม่หาย
 • ซื้อบ้านใหม่แล้วมีกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ
 • ใช้ห้องน้ำอยู่ดีๆมีกลิ่นเหม็นมาจากไหนไม่รู้

ให้ Pico Odor Extra ดูแลคุณ

 • กำจัดกลิ่นเหม็นภายใน 1 ถึง 5 นาที
 • ช่วยสลายไขมันน้ำมันและไขมัน (FOG)
 • กำจัดกลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้ง
 • กำจัดกลิ่นภายในห้องพัก จากท่อเดรน
 • กำจัดกลิ่นจากห้องน้ำ
 • กำจัดกลิ่นจากห้องขยะ
 • เพิ่มกำลังการผลิตของโรงงาน การหลีกเลี่ยงเงินทุน
 • ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ต่าง ๆ และลดก๊าซพิษ โดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า และกลิ่นหืนเน่า เป็นต้น
 • ลดเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่น อหิวาต์ (Vibrio cholerae), โรคท้องเสียท้องร่วง (E. coli,Salmonella), อาหารเป็นพิษ (Clostridium botulinum) รวมทั้งโรคร้ายหลายชนิด ที่มีอันตรายต่อชีวิต
 • ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดขึ้น ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • กำจัดหรือลดการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในน้ำ
 • ช่วยเร่งระบบการย่อยสลายของเสีย กำจัดโคลนเลน
  การใช้ประโยชน์ในการบำบัดกลิ่นและน้ำเสีย
 • ลดกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้น ในระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน
 • ลดปริมาณไขมันโดยไม่ต้องตักทิ้งจากบ่อดักไขมัน ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นระบบ (start up) และช่วยรองรับ shock load ได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยลดค่า บีโอดี BOD, COD ตะกอนแขวนลอย และค่าอื่นๆ ในน้ำเสีย
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด กำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ อย่างได้ผล

ผลการรับรองการสถาบันแนะนำ

 • Odor Extra จากราคา 600 บาท พิเศษ 450 บาท

  (1 ซอง บรรจุ 100 กรัม)

Pico Odor Extra จุลินทรีย์แก้กลิ่นเหม็น ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี

 • แก้ส้วมเหม็น
 • ส้วมเต็ม
 • ส้วมตัน
 • ส้วมกดไม่ลง
 • ดับกลิ่นส้วม
 • กลิ่นท่อ
 • ท่อระบายน้ำมีกลิ่น 
 • ย่อยสลายในบ่อดักไขมัน
 • บำบัดน้ำเสีย 

ชนิด: เป็นชนิดผง บรรจุซอง ขนาด 1,00 กรัม

วิธีการใช้ และอัตราส่วนผสม

 • จุลินทรีย์ 100 กรัม ผสมน้ำได้ 100-200 ลิตร ใช้ได้ทันที ไม่ต้องหมักข้ามคืน
 • Odor Extra จากราคา 600 บาท พิเศษ 450 บาท

  (1 ซอง บรรจุ 100 กรัม)