Pico Odor ผงจุลินทรีย์ กำจัดกลิ่น เหม็นเน่า

PiCO ODOR

จุลินทรีย์ กำจัดกลิ่น ย่อยสลายไขมัน น้ำมัน และของเสีย

ผลิตภัณฑ์ใช้ในการกำจัดกลิ่นเหม็นที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว และย่อยสลายสารอินทรีย์ต่าง ๆ
ที่อยู่ในระบบบำบัดและสิ่งปฏิกูลเพื่อช่วยแก้ปัญหาการบำบัดที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ เช่น กองขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
อีกทั้งช่วย ขจัดคราบไขมัน และสามารถใช้บำบัด น้ำเสียจากอาคารที่อยู่อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นระบบเปิดได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ที่ได้รับ / Benefits

 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ต่าง ๆ และลดก๊าซพิษ โดยเฉพาะก๊าซ
 • แอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า และกลิ่นหืนเน่า เป็นต้น
 • ลดเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่น อหิวาต์ (Vibrio cholerae), โรคท้องเสียท้องร่วง ( coli,Salmonella), อาหารเป็นพิษ (Clostridium botulinum) รวมทั้งโรคร้ายหลายชนิด ที่มีอันตรายต่อชีวิต
 • ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดขึ้น ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • กำจัดหรือลดการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในน้ำ
 • ช่วยเร่งระบบการย่อยสลายของเสีย กำจัดโคลนเลน
 • การใช้ประโยชน์ในการบำบัดกลิ่นและน้ำเสีย
  ลดกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้น ในระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน
 • ลดปริมาณไขมันโดยไม่ต้องตักทิ้งจากบ่อดักไขมัน ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นระบบ (start up) และช่วยรองรับ shock load ได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยลดค่า บีโอดี ตะกอนแขวนลอย และค่าอื่น ๆในน้ำเสีย
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด กำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ อย่างได้ผล
 • สร้างสรรค์สังคมลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันลง ลดสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำ,ดิน และสิ่งแวดล้อม

สถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 • เทศบาล สถานที่สาธารณะ  สวนสัตว์ ฯลฯ
 • ห้องส้วม ส้วมอืดตัน
 • โถปัสสาวะ และพื้นห้องน้ำ
 • อพาร์ทเม้นท์ คอนโด บ้านเช่า ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
 • ห้องครัว อ่างล้าง หรือท่อระบายน้ำอุดตันจากไขมัน
 • บ้าน/พรม/ที่นอน/ ช่องแอร์ ฯลฯ
 • พื้นโรงงานอุตสาหกรรม 
 • บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ำที่มีสีน้ำเขียวเข้ม
 • บ่อดักไขมัน
 • บ่อดักอากาศ
 • บ่อกำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (น้ำเขียวเหนียวหนืด)
 • ตลาดสด
 • และสถานที่อื่น ๆ ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่น ฯลฯ

ข้อเปรียบเทียบระหว่าง ผงจุลินทรีย์ PICO กับ จุลินทรีย์อื่น ๆ

ผงจุลินทรีย์ PICO จุลินทรีย์ทั่วไปตลาดท้องตลาด
ราคาถูกกว่า เมื่อคิดต่อหน่วยการใช้ ราคาต่อ กก.อาจจะถูก แต่คิดต่อการใช้แพงกว่า
ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 7 ชนิด จุลินทรีย์ชนิดเดียวหรือไม่แจ้งชนิด
อยู่ในรูปเซลแห้งที่มีชีวิต ทำงานทันที อยู่ในสภาพที่มีชีวิต, สปอร์ ต้องเพาะ12-24 ชม.
ระบุความเข้มข้นได้ (1 กรัมมีอย่างน้อย 6 x 107 cfu) ไม่ระบุความเข้มข้น หรือต่อกรัม มีน้อยกว่าหลายเท่าตัว
ไม่ผ่าเหล่า มีโอกาสผ่าเหล่าได้ เพราะมีการต่อเชื้อเรื่อยๆ
การเก็บรักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุ่นๆ) มีอายุเก็บรักษานาน 2 ปี เก็บรักษาที่มืด ห้ามโดนแดด (อายุเก็บสั้น)
ประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับ ผลการทดลองทั้งในและต่างประเทศ ประสิทธิภาพจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อมีการต่อเชื้อครั้งต่อไป
มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม ไม่รับรองความปลอดภัย

จุลินทรีย์ Pico มาจากใหน

ทั้งนี้ PICO Odor ได้รับการยอมรับว่าสามารถกำจัดกลิ่นให้หายได้ภายในทันที กลิ่นหายทันใจ สะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับมาตรฐานระดับสากลใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ และเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม นิคมอุตสาหกรรม บ้านพักอาศัย ห้องน้ำ ท่อเดรน ห้องครัว ร้านอาหาร บ่อขยะ ถังขยะ บ่อดักไขมัน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กำจัดกลิ่นมูลสัตว์ต่าง ๆ

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทั้ง 7 ชนิดดังกล่าวนี้ อยู่รวมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Symbiosis) โดยมีธัญญพืชที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตหลายชนิด เช่น แป้งข้าว รำสกัด จมูกข้าวสาลี กากถั่วเหลือง และหางนมผง เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อ ก่อนนำไปเลี้ยงเชื้อ จนได้ปริมาณและความเข้มข้นที่ต้องการ หลัง จากนั้นจึงนำไปทำแห้ง โดยวิธี Freeze Dry เพื่อให้เชื้อหยุดการเจริญเติบโต อีกทั้งช่วยป้องกันสารอินทรีย์ต่างๆที่ผลิตขึ้นมา เช่น เอ็นไซม์ กรดอินทรีย์ ไวตามินไม่ให้ถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพไปเหมือนการทำให้แห้งด้วยความร้อนสูง จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ ผงจุลินทรีย์ PICO มีประสิทธิภาพสูง ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

ทำไมต้องเลือกใช้ จุลินทรีย์พิโก

 • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ (เช่น ค่าน้ำ ยาเคมี การดูดท่อ การตักไขมันในบ่อ ค่าบำรุงรักษาระบบ และค่าไฟ)
 • ภาพลักษณ์ที่ดีในการใส่ใจต่อพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของทั้ง พนักงาน ผู้อยู่อาศัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • ไม่เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน
 • ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้ง ใน และต่างประเทศ รวมถึงบริษัทองค์กรใหญ่ใช้เพื่อมุ่งเน้นการดูแลและพัฒนาอย่างยั่งยืน

Documents

Acute single oral toxicity experiment in rats – Saga University, Japan
Aflatoxin Testing of Health Supplement – PSB Corporation
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา – Kasetsart University
Growth Inhibition of Microorganisms – Kasetsart University
Effect of PICO on Growth Inhibition of Microorganisms
การวิจัยการศึกษาผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ – Hong Kong Baptist University (HKBU)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สถาบัน วว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร,คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (LCFA)
การทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ –  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพ ยุโรป (NEOTRON, ITALY)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)TÜV SÜD PSB Thailand
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Toxicity study of Sanson Pico Biocatalyst –  Hong Kong
LD 50 Toxicity 1
LC-MS/MS Method Package for Residual Pesticides By Shimadzu, Japan
Provides unit of the test report is Hong Kong Baptist Church University