ชีวภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่สำหรับสัตว์เลี้ยง สุขภาพแข็งแรง ปฏิกูลปราศจากกลิ่นเหม็น

ประโยชน์ที่ได้รับ / Benefits

 • สัตว์เลี้ยงจะมีสุขภาพที่แข็งแรง
 • บำรุงสัตว์เลี้ยงเป็นโรคตับ
 • ช่วยให้สัตว์เลี้ยงไม่โทรม
 • รับประทานได้ในสัตว์เลี้ยงทุกสายพันธุ์
 • ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง 100 % ไม่มีสารสะสม บำรุงได้ผลรวดเร็ว
 • เพื่อช่วยการย่อยอาหารโดยเฉพาะโปรตีน,ไขมัน,ไฟเบอร์ได้ดีขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ, น้ำนม
 • ลดปริมาณมูลสัตว์ที่ขับถ่ายและปราศจากกลิ่นเหม็น และ ลดแก๊สพิษในกรง
 • ลดเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงเช่น โรคท้องเสีย ,ท้องอืด รวมทั้งโรคร้ายอื่น ๆ ที่มีอันตรายต่อชีวิต
 • เพื่อลดและกำจัดกลิ่นสาบซึ่งเป็นการกำจัดกลิ่นเฉพาะตัว (pheromone)

สถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 • สัตว์เลี้ยง ฯลฯ

มีการรับรองจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                ผลิตภัณฑ์  ผงจุลินทรีย์ PICO ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองว่ามีค่าความเป็นพิษต่ำไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง และปราศจากจุลินทรีย์หรือเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

 • GLOBAL HEALTH SECURITY WORLD HEALTH ORGANIZATION GENEVA 2003 รายงานถึงกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์มีความปลอดภัยสูงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืชและสัตว์ (BIO SAFETY LEVEL 1) [กดดูข้อมูลเพิ่มเติม..]
 • United Registrar of Systems (URS Certification) ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008 เป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก [กดดูข้อมูลเพิ่มเติม..]
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(สถาบัน วว.) ทดสอบความ เป็นพิษเฉียบพลันทางปากที่ระดับ 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว พบว่าหนูทุกตัวแสดงอาการปกติ ตรวจไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายในจากการชันสูตรซากหนูทุกตัวเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ [กดดูข้อมูลเพิ่มเติม..]
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์  [กดดูข้อมูลเพิ่มเติม..]

ชีวภัณฑ์ใหม่สำหรับสัตว์เลี้ยง
         ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์สายพันธุ์หลัก 5 ชนิด ที่พัฒนาและคัดเลือกได้จากธรรมชาติ ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Symbiosis) จากป่าชายเลนในประเทศไทย มาเพาะเลี้ยง ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลาย และสามารถทำงานได้ในช่วงที่กว้างของสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงและมนุษย์

ใช้ผสมอาหารสัตว์เลี้ยง
            ป้อน PICO Pet ชนิดเม็ด 1 เม็ด (1000 มิลลิกรัม) ต่อน้ำหนักตัวสัตว์เลี้ยง 10 กิโลกรัม ทุกวัน เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรง, สิ่งขับถ่าย ปฏิกูลปราศจากกลิ่นเหม็น, ไม่มีกลิ่นปากเหม็น และช่วยป้องกันโรคจากระบบทางเดินอาหารซึ่งก่อให้เกิดการท้องร่วงถึงขั้นเสียชีวิตได้

Download Full Detail