Pico เม็ดเอนไซม์ล้างผักและเนื้อต่าง ๆ

พิโก เม็ดเอนไซม์ล้างผักและเนื้อต่าง ๆ

PiCO Veggies & Meats เอนไซม์กำจัดสารพิษในผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ยังได้รับการทดลอง โดยนันทิดา ทัศพร และ วราภา มหากาญจนกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจากผลการทดลองพิสูจน์ได้ว่า จุลินทรีย์พิโก สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา 8 ชนิด ซึ่งเป็นตัวแทนของเชื้อราที่เป็นสาเหตุการเน่าเสียของผลไม้ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะนําประยุกต์ใช้เพื่อลดการเน่าเสียและยืดอายุเก็บรักษาผักและผลไม้ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสร้างสารพิษจากเชื้อราในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น อาหารสัตว์ หรือธัญพืชต่าง ๆ ได้ประสิทธิภาพจริง 100 %  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย  (อ่านเพิ่มเติม…)

เอ็นไซม์เม็ดล้างผัก เนื้อสัตว์ อาหารแห้ง และถั่วต่าง ๆ
กำจัดสารพิษตกค้างในอาหารได้ 100%  อาหารของคุณจะสด สะอาด นานขึ้น 69%

ประโยชน์ที่ได้รับ / Benefits

 • ช่วยล้างสารพิษตกค้างและสิ่งสกปรกปนเปื้อนใน ผัก, ผลไม้ ,เนื้อสัตว์ ต่าง ๆ
 • คุณประโยชน์การค้นคิดและพัฒนา เอนไซม์ (Enzymes) และ สารเมตาโบไลท์ที่ได้จากขบวนการหมักแบบพิเศษ จนได้สารต่าง ๆ เช่น
  1.สารชีวนะกำจัดแบคทีเรีย (Pediocins)
  2.สารชีวนะที่ช่วยกำจัดสารพิษ (Killer Toxins)
  3. สารชีวนะกำจัดเชื้อรา (Iturins) เป็นต้น ที่สามารถกำจัดเชื้ออหิวาต์ เชื้อไทฟอยส์ เชื้อโรคท้องเสีย ท้องร่วงและกำจัดเชื้อราต่าง ๆ อีกทั้งทำหน้าที่การล้างชำระสารพิษอื่น ๆที่ปนเปื้อนมากับอาหาร
 • ช่วยให้ผัก – ผลไม้ คงความสด กรอบ น่ารับประทาน และช่วยการเก็บถนอมอาหารให้นานขึ้นกว่าเดิม
 • ช่วยให้เนื้อสัตว์ ต่าง ๆ สดไร้กลิ่น นุ่ม อร่อยและยังคงสารอาหารที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อร่างกาย
 • กำจัดสารพิษตกค้าง ,ยาฆ่าแมลง ,สารพิษอะฟลาท็อกซิน ,สารพิษซีลาริโนน
 • ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปลอดภัยแน่นอน 100%
 • ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

สถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 • เนื้อสัตว์ต่าง ๆ 
 • ล้างผักและผลไม้ ฯลฯ 

มีการรับรองจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์  จุลินทรีย์ PICO ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองว่ามีค่าความเป็นพิษต่ำไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง และปราศจากจุลินทรีย์หรือเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

PiCO Veggies & Meats เอนไซม์กำจัดสารพิษในผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์จากเครื่องมือ Liquid Chromatogra ph-Mass Spectrometer (Shimadzu, Japan) / Pump; LC-30AD / Degassing unit; DGU-20A5R / Auto sampler SIL-30AC / Colurrn oven; CTO-20AC / Triple quadrupole mass spectrometer, LCMS-8060 / Comrunications bus module; CBM-20A ซึ่งเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งในประเทศ จากสถาบันชั้นนำจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 และได้รับผลการทดสอบผงจุลินทรีย์พิโก ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ผลการทดสอบพิสูจน์ได้ว่า ผงจุลินทรีย์พิโก สามารถกำจัด​สารพิษ ยาปราบศัตรูพืช พวกยาฆ่าแมลง, ยาฆ่าหญ้า, ยาฆ่าเชื้อโรค​ ได้อย่างสิ้นเชิง​ถึง​ 11 ชนิด ใน​ 12 ชนิด รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย  (อ่านเพิ่มเติม…)

PiCO Veggies Meats
Play Video

สภาพแวดล้อมของเรา

การขาดความสนใจที่จะปฏิบัติอย่างถูกต้องและจริงจัง จนเกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม เป็นการนำมาซึ่งพื้นผิวดิน อากาศ และแหล่งน้ำทั่วไปให้มีการปนเปื้อนไปด้วยสารพิษที่ตกค้างและสิ่งสกปรกต่าง ๆนานา เป็นผลให้การเพาะปลูกพืช ผัก และผลไม้ รวมถึงเนื้อสัตว์ต่าง ๆ เกิดมีการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างต่าง ๆ  และอีกทั้ง เชื้อโรคหลากหลายชนิดทั้งทางตรงและทางอ้อม นั่นคืออันตรายที่น่าเป็นห่วงต่อชีวิตและสุขภาพของเราทุกคน

คุณประโยชน์

การค้นคิดและพัฒนา เอนไซม์ (Enzymes) และ สารเมตาโบไลท์ ที่ได้จากขบวนการหมักแบบพิเศษ ที่คัดสรรโดยเฉพาะ ผสมผสานในสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างพิถีพิถัน จนได้สารต่าง ๆ  เช่น สารชีวนะกำจัดแบคทีเรีย (Pediocins), สารชีวนะที่ช่วยกำจัดสารพิษ (Killer Toxins), และ สารชีวนะกำจัดเชื้อรา (Iturins)  เป็นต้น ที่สามารถกำจัดเชื้ออหิวาต์ เชื้อไทฟอยส์ เชื้อโรคท้องเสีย ท้องร่วงและกำจัดเชื้อราต่าง ๆ อีกทั้งทำหน้าที่การล้างชำระสารพิษอื่น ๆ ที่ปนเปื้อนมากับอาหาร อาทิ สารพิษอะฟลาท็อกซิน, สารพิษ (ทำให้เกิดอาการอ้วก,อาเจียน), สารพิษ  ซีลาริโนน (มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิง ทำให้ เด็กหญิงเป็นสาวหรือมีประจำเดือน เร็วผิดปกติ, เด็กชายเปลี่ยนอุปนิสัยเป็นกระเทย) เป็นต้น ได้อย่างหมดสิ้น อีกทั้งยังสามารถคงความสด และช่วยการเก็บถนอมอาหารให้นานขึ้นกว่าเดิม

สารชีวภัณฑ์ที่สำคัญ

 • Pediococcus acidilactici และ Pediococcus pentosaceus
 • Pediocins กำจัดเชื้ออหิวาต์ เชื้อไทฟอยส์ เชื้อโรคท้องเสีย อีโคไล
 • Bacillus amyloliquefaciens ผลิตสาร Iturins กำจัดเชื้อราต่างๆ
 • Pichia farinosa ผลิต Killer Toxins กำจัดเชื้ออะฟลาท็อกซินและสารพิษต่างๆ

ภัยอันตรายจากอาหาร

ปัญหาสุขภาพของคนไทยทุกวันนี้ ส่วนสำคัญเกิดจากปัญหาสารพิษในอาหาร ซึ่งมีถึง 9 ชนิดอันตราย และมีถึง 6 ชนิดร้ายแรงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง แฝงตัวอยู่ในอาหารนับร้อยชนิด ที่คนไทยบริโภคอยู่ทุกวัน

ไม่ใช่เรื่องแปลกนักที่ปัจจุบันโรคมะเร็งจะกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิต ของคนไทยเป็นอันดับหนึ่ง แซงหน้าอุบัติเหตุและโรคหัวใจที่เป็นแชมป์เก่า ซึ่งแต่ละปีมีผู้ป่วย ถึงปีละ 90.000 ราย และเสียชีวิตถึงปีละเกือบ 40,000 ราย และที่น่าตกใจคือ จากการสำรวจล่าสุด พบว่าอายุของผู้ป่วยโรคมะเร็งมีอายุเฉลี่ยลดน้อยลง จากเดิมผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 60 ปี ขึ้นไป แต่ปัจจุบันมีอายุเฉลี่ย 30-40 ปีเท่านั้น

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งนั้น เกิดจากสารพิษในอาหารมากถึง 50% ของผู้ป่วย ทั้งหมด สาเหตุที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในขณะนี้

 1. ปัจจัยจากภายนอก

   

ซึ่งเกิดจาก สารเคมี ที่ใช้ปรุงแต่งและเกิดจากอาหาร ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรคร้ายชนิดนี้กำลังแพร่ขยายเพิ่มขึ้นพร้อม ๆ กับพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย ที่นิยมบริโภคแบบตะวันตก สะดวกซื้อ อร่อยปาก อาหารทะเลสดมีการตรวจพบว่า ที่ขายอยู่ตามท้องตลาดมักจะใช้ฟอร์มาลินหรือน้ำยาอาบศพ เป็นน้ำยาแช่ เพื่อช่วยให้คงความสดไม่เน่าเสียง่าย ดังนั้นอาหารทะเลสดที่ปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ ปลาจ่อม ปลาร้า ก้อยปลา กุ้งแช่น้ำปลา จึงเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัย

และจากการวิจัยพบว่าหากบริโภคเป็นประจำ นอกจาก พิษภัยจากสารฟอร์มาลินที่เข้าไปทำลายระบบทางเดินอาหาร ตับไต หัวใจ และสมองแล้ว ยังพบ ว่ามีพยาธิใบไม้ตับที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งบริเวณท่อน้ำดีในตับอีกด้วย

นอกจากนี้ อาหารประเภทหมัก เช่น แหนม ไส้กรอก แฮม กุนเชียง ซึ่งมักจะใส่ดินประสิวหรือเกลือ

ไนไตรทผสมอาหาร ยืนยันแล้ว ว่ามีก่อมะเร็งชนิดไนโตรซามีน โดยจะมีผลก่อให้เกิดโรคมะเร็งบริเวณกระเพาะอาหารและ บริเวณตับ

สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีผู้ผลิตอาหารนิยมนำมาใช้ คือ สารบอแรกซ์ โดยสารชนิดนี้มีคุณสมบัติให้สารประกอบเชิงซ้อนกับสารอินทรีย์ในอาหาร ทำให้อาหารมีลักษณะ ยืดหยุ่น กรอบ อร่อย และมีรสชาติยั่วยวนใจ อาหารที่สารดังกล่าวเจือปนแบ่งเป็น 4 ประเภท

 • ประเภทแรก คือ เนื้อสัตว์บด หมูบด ไก่บด เนื้อปลาบด ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเนื้อ
 • ประเภทที่สอง คือ เนื้อสัตว์ทั่วไป คือ เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ และเนื้อปลา
 • ประเภทที่สาม คือ ขนมจากแป้ง คือ ทับทิมกรอบ รวมมิตร ลอดช่อง แป้งกรุบ บัวลอยเผือก
 • ประเภทที่สี่ คือ ของหวานและผลไม้ดอง เช่น เผือกกวน วุ้นกะทิ สาคูกะทิ ถั่วแดงในข้าวเหนียวดัด มะม่วงดอง มะดันดอง เป็นต้น

ผู้ที่ชอบอาหารประเภททอด ปิ้ง ย่าง ทุกชนิด ต้องพึงระวังและลดการบริโภคลงบ้าง ไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดหาดใหญ่ หมูปิ้งเลิศรส ซึ่งขายอยู่ตามแผงตลาดสด รวมไปถึงไก่ทอด เฟรนซ์ฟราย ขนมปังกรอบ ข้าวโพดแผ่นกรอบ โดยเฉพาะอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดัง ซึ่งถือเป็น ร้านสะดวกซื้อ สะดวกกิน หรือที่บางคนเรียกว่า “อาหารจานด่วน” ซึ่งหลายคนคิดว่าปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการแข็งแรง ขอให้คิดใหม่ว่า ไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คุณคิดอีกแล้ว!! รวมทั้ง อาหารประเภทขบเคี้ยวชนิดต่าง ๆ เช่น มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ ขนมปังแคร็คเกอร์ ซึ่งเด็ก ส่วนใหญ่โปรดปราน มีการยืนยันแล้วว่าพบสารอันตรายที่ผู้บริโภคควรต้องรีบหลีกเลี่ยง

ทั้งนี้ จากรายงานของนักโภชนาการทั้งไทยและต่างประเทศตรวจพบว่า ของทอด ปิ้ง ย่างทุกชนิด ล้วนมีสารก่อมะเร็ง คือ เฮทเทอโรซัยคลิกเอมีน และสารอะคริลาไมด์ ซึ่งเป็นสารอันตรายที่ แฝงตัวอยู่อาหารประเภทดังกล่าว

โดยเฉพาะสารอะคริลาไมด์ มีรายงานล่าสุดจากสวีเดนและ อังกฤษ ตรวจพบว่า อาหารที่พบสารอะคริลาไมด์ในปริมาณสูงมักเป็นอาหารที่ได้รับความร้อนสูง เป็นเวลานาน ซึ่งหมายถึง อาหารที่ผ่านการทอดซํ้าหลาย  ครั้ง ปิ้งจนไหม้เกรียม หากผู้บริโภค ได้รับสารนี้เข้าสู่ร่างกายในระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ในอัตราที่สูงมา

 1. สภาพแวดล้อมของเรา

การขาดความสนใจที่จะปฏิบัติอย่างถูกต้องและจริงจัง จนเกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม เป็นการนำมาซึ่งพื้นผิวดิน อากาศ และแหล่งน้ำทั่วไปให้มีการปนเปื้อนไปด้วยสารพิษที่ตกค้างและสิ่งสกปรกต่าง ๆนานา เป็นผลให้การเพาะปลูกพืช ผัก และผลไม้ อีกทั้งการทำอาหารแห้ง เช่น ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง และถั่วต่าง ๆ เกิดมีการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างต่าง ๆและอีกทั้ง เชื้อโรคหลากหลายชนิดทั้งทางตรงและทางอ้อม นั่นคืออันตรายที่น่าเป็นห่วงต่อชีวิตและสุขภาพของเราทุกคน

จุลินทรีย์ Pico มาจากใหน

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทั้ง 7 ชนิดดังกล่าวนี้ อยู่รวมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Symbiosis) โดยมีธัญญพืชที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตหลายชนิด เช่น แป้งข้าว รำสกัด จมูกข้าวสาลี กากถั่วเหลือง และหางนมผง เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อ ก่อนนำไปเลี้ยงเชื้อ จนได้ปริมาณและความเข้มข้นที่ต้องการ หลัง จากนั้นจึงนำไปทำแห้ง โดยวิธี Freeze Dry เพื่อให้เชื้อหยุดการเจริญเติบโต อีกทั้งช่วยป้องกันสารอินทรีย์ต่างๆที่ผลิตขึ้นมา เช่น เอ็นไซม์ กรดอินทรีย์ ไวตามินไม่ให้ถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพไปเหมือนการทำให้แห้งด้วยความร้อนสูง จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ ผงจุลินทรีย์ PICO มีประสิทธิภาพสูง ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

Documents

Acute single oral toxicity experiment in rats – Saga University, Japan
Aflatoxin Testing of Health Supplement – PSB Corporation
Growth Inhibition of Microorganisms – Kasetsart University
Effect of PICO on Growth Inhibition of Microorganisms
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สถาบัน วว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร,คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (LCFA)
การทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ –  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพ ยุโรป (NEOTRON, ITALY)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)TÜV SÜD PSB Thailand
英名250項目リスト(รายชื่อโครงการที่มีชื่อเสียง 250 โครงการ)
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Toxicity study of Sanson Pico Biocatalyst –  Hong Kong
LD 50 Toxicity 1
LC-MS/MS Method Package for Residual Pesticides By Shimadzu, Japan
Provides unit of the test report is Hong Kong Baptist Church University
ผลการทดลองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์