ผลิตภัณฑ์ของเรา

Odor Extra

กำจัดกลิ่น ย่อยสลายไขมัน

Bio Ball

กำจัดกลิ่น ย่อยสลายไขมัน

Wastewater Treatment

บำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายไขมัน

Aqua Farm

สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมประมง

Cooling Tower

ทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์

Agriculture

ชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร

ลูกค้าบางส่วนของเรา

Research and Certificate