บริการของเรา

  • บริการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย บึง หนอง คลอง
  • บริการแก้ไขปัญหาสาหร่ายสีเขียว ต้นเหตุของน้ำเสีย ส่งกลิ่นเน่าเหม็น กระทบต่อชุมชน ต่อสัตว์น้ำ
  • บริการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  • ดูแล และให้การบริการทั้งก่อนการขาย และติดตามผลลัพธ์

โครงการบำบัดบึงหนองโคตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น พื้นที่ 800 ไร่

โครงการบำบัดคลองเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลงานของเรา

บำบัดน้ำเสียในบึงที่มีสาหร่ายและตะใคร่น้ำ ที่เป็นสาเหตุของน้ำเสีย

ค่าน้ำก่อนบำบัด

ค่าน้ำหลังบำบัด

ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยชั้นนำ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์และสารประกอบ

AFLATOXINS, PEPP TEST REPORT By PSB CorporationBy
Hong Kong Baptist University (HKBU)

ลูกค้าของเรา