ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีจุลินทรีย์ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีจุลินทรีย์
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

World's leading Microbiology.
Sustainable Environmental Solutions

World's leading Microbiology. Sustainable Environmental Solutions

ABOUT PICO ALIVE

ผลิตจุลินทรีย์ จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รับผลิตจุลินทรีย์ ในรูปแบบ OEM และจำหน่ายใน “ราคาขายส่ง” ให้กับผู้ “สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย”และจำหน่ายราคาส่วนลดพิเศษ ในรูปแบบสัญญา “Corporate Contract Rate” ให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งของภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐบาล และจำหน่ายราคาปลีกสำหรับใช้ในครัวเรือนทั่วไป

Service and Solutions

กำจัดกลิ่น

  • กลิ่นภายในอาคารสำนักงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า
  • กลิ่นภายในโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูป โรงฆ่าสัตว์
  • กลิ่นจากรถขยะ โรงขยะ ตลาดสด กลิ่นในชุมชน งานเทศบาล
  • กลิ่นและคราบสกปรกในภัตตาคาร ร้านอาหาร
  • กลิ่นจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ เลี้ยงกุ้ง

บำบัดน้ำเสีย

• กลิ่นคาวแผงอาหารสด / อาหารทะเล / ร้านอาหารฯ
• กลิ่นของขยะ
• ท่อระบายน้ำ
• กลิ่นเหม็นจากห้องสุขา โถปัสสาวะ ส้วมอุดตัน

คูลลิ่งทาวเวอร์

• กลิ่นคาวแผงอาหารสด / อาหารทะเล / ร้านอาหารฯ
• กลิ่นของขยะ
• ท่อระบายน้ำ
• กลิ่นเหม็นจากห้องสุขา โถปัสสาวะ ส้วมอุดตัน

ฟาร์มกุ้ง ฟาร์มปลา สัตว์น้ำ

• กลิ่นคาวแผงอาหารสด / อาหารทะเล / ร้านอาหารฯ
• กลิ่นของขยะ
• ท่อระบายน้ำ
• กลิ่นเหม็นจากห้องสุขา โถปัสสาวะ ส้วมอุดตัน

การเลี้ยงสัตว์ อาหารสัตว์

• กลิ่นคาวแผงอาหารสด / อาหารทะเล / ร้านอาหารฯ
• กลิ่นของขยะ
• ท่อระบายน้ำ
• กลิ่นเหม็นจากห้องสุขา โถปัสสาวะ ส้วมอุดตัน

การเกษตรกรรม ปรับปรุงดิน

• กลิ่นคาวแผงอาหารสด / อาหารทะเล / ร้านอาหารฯ
• กลิ่นของขยะ
• ท่อระบายน้ำ
• กลิ่นเหม็นจากห้องสุขา โถปัสสาวะ ส้วมอุดตัน

PICO ALIVE PRODUCTS

กำจัดกลิ่น

• กลิ่นเหม็นภายในอาคาร
• ท่อเหม็น
• บ่อดักไขมันไม่ย่อยสลาย
• ขยะเหม็นสงกลิ่นรบกวน

บำบัดน้ำเสีย

• กลิ่นคาวแผงอาหารสด / อาหารทะเล / ร้านอาหารฯ
• กลิ่นของขยะ
• ท่อระบายน้ำ
• กลิ่นเหม็นจากห้องสุขา โถปัสสาวะ ส้วมอุดตัน

คูลลิ่งทาวเวอร์

• กลิ่นคาวแผงอาหารสด / อาหารทะเล / ร้านอาหารฯ
• กลิ่นของขยะ
• ท่อระบายน้ำ
• กลิ่นเหม็นจากห้องสุขา โถปัสสาวะ ส้วมอุดตัน

ฟาร์มกุ้ง ฟาร์มปลา สัตว์น้ำ

• กลิ่นเหม็นภายในอาคาร
• ท่อเหม็น
• บ่อดักไขมันไม่ย่อยสลาย
• ขยะเหม็นสงกลิ่นรบกวน

การเลี้ยงสัตว์ อาหารสัตว์

• กลิ่นคาวแผงอาหารสด / อาหารทะเล / ร้านอาหารฯ
• กลิ่นของขยะ
• ท่อระบายน้ำ
• กลิ่นเหม็นจากห้องสุขา โถปัสสาวะ ส้วมอุดตัน

การเกษตรกรรม ปรับปรุงดิน

• กลิ่นคาวแผงอาหารสด / อาหารทะเล / ร้านอาหารฯ
• กลิ่นของขยะ
• ท่อระบายน้ำ
• กลิ่นเหม็นจากห้องสุขา โถปัสสาวะ ส้วมอุดตัน

Research and Certificate

World Health Orgenization (WHO)

ได้รับการรับรองว่า มีความปลอดภัยสูงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืชและสัตว์

United States Food and Drug Administration (FDA)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008

เป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก

สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพยุโรป (NEOTRON, ITALY)

การทดสอบ และวิจัยการปนเปื้อนของสารโลหะหนัก

ลูกค้าบางส่วนของเรา