ภาพรวมของปัญหา

ปัญหากลิ่นภายในอาคารสำนักงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า

Service And Solutions

Reseach & Certificates : มาตรฐานและงานวิจัยรับรองต่าง ๆ
• ได้รับมาตรฐานจาก World Health Organization (WHO)
• ได้รับมาตรฐานจาก U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION (FDA)
• ISO 9001: 2008
• FDA Thailand Ministry of Public Health Thailand
Reseach & Certificates :
มาตรฐานและงานวิจัยรับรองต่าง ๆ
• ได้รับมาตรฐานจาก World Health Organization (WHO)
• ได้รับมาตรฐานจาก U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION (FDA)
• ISO 9001: 2008
บริการของเรา
• บริการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นแบบครบวงจร One Stop Service
• จำหน่ายจุลินทรีย์กำจัดกลิ่น ย่อยสลายไขมัน บำบัดน้ำเสีย
• บริการให้คำปรึกษา อบรมพนักงาน เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม จุลินทรีย์ เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทดแทนการใช้สารเคมี
• ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีปัญหา หรือคำถามเชิงวิชาการ และที่ต้องการวิเคราะห์
• ให้การบริการก่อนการขาย และติดตามผลลัพธ์ ให้บริการตลอดอายุการใช้งาน
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
• กำจัดกลิ่นหายภายใน 5 นาที หมดปัญหาเรื่องการถูกร้องเรียน ประสิทธิภาพสูงสุดในการย่อยสลาย กำจัดกลิ่นต่างๆ
• ย่อยสลายไขมัน กำจัดสิ่งปฏิกูลในบ่อ ไม่ต้องดูดทิ้ง ประหยัด ค่าใช้จ่าย ง่ายต่อการดูแล ลดปัญหาเรื่องจุกจิกของช่างซ่อมบำรุง
• เพิ่มประสิทธิภาพในระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ค่า COD, BOD, TSS เป็นต้น)
• หมดปัญหาเรื่องท่อเต็ม ส้วมตัน รวมถึงปัญหากลิ่นย้อนท่อต่างๆ ไม่ต้องลอกท่อ และเรียกรถดูดส้วม ประหยัดค่าใช้จ่าย
• ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ผู้อาศัย สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
• มีประสิทธิภาพสูง สามารถย่อยสลายคราบน้ำมัน และกำจัดกลิ่นน้ำมันได้
• ประสิทธิภาพในการกำจัดสารพิษจากยาฆ่าแมลง และสารพิษ Aflatoxin
• สามารถทำลายเชื้อโรค Ecoline เชื้อ Samonella เชื้อ Shigella เชื้ออะหิวา ซึ่งเป็นกลุ่มเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคท้องร่วง ท้องเสีย อาหารเป็นพิษต่อคนได้
• สามารถทำลายเชื้อโรค Legionaire เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน ปอดบวม
• ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ผู้อาศัย สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
เปรียบเทียบ จุดเด่น ความแตกต่าง สินค้าและบริการของเรา
• ผลิตภัณฑ์ได้รับรองรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
• ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากอีกหลากหลายสถาบันที่น่าเชื่อถือทั้งไทย และต่างประเทศทั่วโลก
• ทีมงานมีความเชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาได้อย่างครบวงจร
• ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย ทำงานได้ทันที ไม่ต้องเลี้ยงเชื้อ ไม่ผ่าเหล่า ทนต่อสารเคมี ทนต่อทุกสภาพแวดล้อม
• มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
• ประหยัดค่าใช้จ่าย เทียบต่อหน่วยการใช้งาน
• มีบริการหลังการขาย ดูแล ให้คำปรึกษา ตลอดอายุการใช้งาน

Reviews & Case Studies

สำรวจพื้นที่ วางแผนการบำบัด แนะนำการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจพื้นที่จริง วางแผนแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน

อบรมพนักงานเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะมีการอบรม และแนะนำวิธีการใช้งาน และการดูแลอาคารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยสามารถแยกอบรมในแต่ละแผนกทั้งฝ่ายช่าง ฝ่ายแม่บ้าน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการใช้งานและให้คำปรึกษาโดยตลอด

ผลลัพธ์การใช้งานในระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร

การใช้พิโกอะไลฟ์ในระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร จากการติดตามผลหลังการใช้งานเพียง 1 วัน พบว่ากลิ่นหายไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ น้ำในบ่อใสขึ้น และไขมันที่ลอยอยู่นิ่มขึ้นและย่อยสลายลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ค่าน้ำ (BOD ของอาคารนี้ดีขึ้นได้หากใช้อย่างต่อเนื่อง)

ผลลัพธ์การใช้งานในบ่อดักไขมันของอาคาร

พิโกอะไลฟ์จุลินทรีย์มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายก้อนไขมันแข็ง ในบ่อดักไขมัน ให้กลายเป็นน้ำใสได้ อีกทั้งยังสามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องกลิ่นเหม็น กลิ่นหืน จากบ่อได้ดีอีกด้วย และยิ่งกว่านั้นยังสามารถตัดวงจรอาหารไล่พวกสัตว์ไม่พึงประสงค์ที่มักจะอยู่บริเวณบ่อดักไขมันเช่น แมลงสาบ หรือหนู ได้ด้วย

ผลลัพธ์การใช้งานในบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณภายนอกอาคาร

การใช้พิโกอไลฟ์ในระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกอาคาร จากการติดตามผลหลังการใช้งานเพียง พบว่ากลิ่นหายน้ำในบ่อใสขึ้น และไขมันที่ลอยอยู่นิ่มขึ้นและย่อยสลายลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ค่าน้ำ (BOD ของอาคารนี้ดีขึ้นได้หากใช้อย่างต่อเนื่อง)

แนะนำวิธีการแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากห้องขยะของอาคาร

ปัญหากลิ่นเหม็นจากห้องขยะ จุดพักขยะของอาคาร เป็นอีกจุดปัญหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดการร้องเรียนจากผู้อาศัย หรือจากชุมชนรอบอาคารได้ ซึ่งการแก้ปัญหาโดยทั่วไปมักจะใช้สารเคมี หรือน้ำยาดับกลิ่น แต่ยังไม่สามารถแก้ไปหาได้อย่างยั่งยืน นวัตกรรมพิโกอะไลฟ์จึงสามารถตอบโจทก์ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี ด้วยนวัตกรรมจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ปลอดภัยต่อชุมชน และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

กลิ่นย้อนท่อภายในห้องพัก

หลายอาคารมักเจอกับปัญหานี้ เกิดการร้องเรียนจากผู้อาศัยในอาคาร หรือการตำหนิจากผู้บริหาร โดยการแก้ปัญหาส่วนมากมักจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และไม่สามารถแก้ได้อย่างยั่งยืนทำให้ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อการแก้ปัญหาด้วยแนวทางต่างๆ นวัตกรรมพิโกอะไลฟ์ เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหานี้ แนวทางการแก้ปัญหาของเราคือการแก้ปัญหาจากต้นเหตุ ทั้งระบบ อย่างยั่งยืนเพื่อให้ไม่เกิดปัญหานี้อีกในอนาคต

Documents: เอกสารอ้างอิง

Acute single oral toxicity experiment in rats – Saga University, Japan
Aflatoxin Testing of Health Supplement – PSB Corporation
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา – Kasetsart University
Growth Inhibition of Microorganisms – Kasetsart University
Effect of PICO on Growth Inhibition of Microorganisms
การวิจัยการศึกษาผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ – Hong Kong Baptist University (HKBU)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สถาบัน วว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร,คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (LCFA)
การทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ –  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพ ยุโรป (NEOTRON, ITALY)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)TÜV SÜD PSB Thailand
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Toxicity study of Sanson Pico Biocatalyst –  Hong Kong
LD 50 Toxicity 1
LC-MS/MS Method Package for Residual Pesticides By Shimadzu, Japan
Provides unit of the test report is Hong Kong Baptist Church University
Global Health Security World Health Organization Geneva 2003
United Registrar of Systems (URS Certification)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) United States Food and Drug Administration (FDA)
FDA Thailand. Ministry of Public Health Thailand สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ประโยชน์

  • กำจัดกลิ่นเหม็นภายใน 5 นาที
  • ย่อยสลายไขมัน ในบ่อดักไขมันเต็มไม่ย่อยสลาย ต้องดูดทิ้ง
  • กำจัดกลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้ง
  • กำจัดกลิ่นภายในห้องพัก จากท่อเดรน
  • กำจัดกลิ่นจากห้องน้ำ 
  • กำจัดกลิ่นเหม็นจากช่องแอร์
  • กำจัดกลิ่นจากห้องขยะ

วิธีการใช้ และอัตราส่วนผสม

จุลินทรีย์ 100 กรัมผสมน้ำได้100-200 ลิตร ใช้ได้ทันทีไม่ต้องหมักข้ามคืน

จุลินทรีย์ 1000 กรัมผสมน้ำได้ 1000 ถึง 2000 ลิตร
ใช้ได้ทันทีไม่ต้องหมักข้ามคืน