แก้ปัญหาน้ำเสีย โรงงาน

• กลิ่นเหม็นภายในอาคาร
• ท่อเหม็น
• บ่อดักไขมันไม่ย่อยสลาย
• ขยะเหม็นสงกลิ่นรบกวน

แก้ปัญหาน้ำเสีย บึง คลอง

• กลิ่นคาวแผงอาหารสด / อาหารทะเล / ร้านอาหารฯ
• กลิ่นของขยะ
• ท่อระบายน้ำ
• กลิ่นเหม็นจากห้องสุขา โถปัสสาวะ ส้วมอุดตัน