สะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ
จุลินทรีย์เพื่อใช้ในการกำจัดกลิ่นเหม็นที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว และย่อยสลายสารอินทรีย์ต่าง ๆ
ที่อยู่ในระบบบำบัดและสิ่งปฏิกูล เพื่อช่วยแก้ปัญหาการบำบัดที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ
เรียนรู้ผลิตภัณฑ์
Previous
Next
ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีจุลินทรีย์ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม แบบยั่งยืน
PICO Techonology world's leading microbiology. Sustainable Environmental Solutions

The World’s most powerful PICO Technology

บริษัท พิโกเทคโนโลยี เป็นผู้ผลิตจุลินทรีย์รายใหญ่ของโลก จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รับผลิตจุลินทรีย์ ในรูปแบบ OEM และจำหน่ายใน “ราคาขายส่ง” ให้กับผู้ “สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย”และจำหน่ายราคาส่วนลดพิเศษ
ในรูปแบบสัญญา “Corporate Contract Rate” ให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ทั้งของภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐบาล และจำหน่ายราคาปลีกสำหรับใช้ในครัวเรือนทั่วไป

สังคมในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีอย่างมากมาย
จนก่อให้เกิดอันตราย ทั้งต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์และธรรมชาติ
ส่งผลให้มลภาวะกลายเป็นพิษในที่สุด

“จุลินทรีย์กลุ่ม พิโก”
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ จากธรรมชาติ คุณภาพสูง
ค้นพบ และผลิตในประเทศไทย แก้ไขปัญหามลภาวะ ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์
ช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยการใช้จุลินทรีย์พิโกบำบัดคืนสู่ธรรมชาติ

ประสิทธิภาพและการใช้
จุลินทรีย์ พิโก

กำจัดเชื้อโรคการเกษตร

ย่อยสลายอิทรีย์วัตถุ
บ่อดักไขมัน

อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ENZMES / PEDIOCINS / TOXINS KILLER

ย่อยสลายอิทรีย์วัตถุ
บำบัดน้ำเสีย

อาหารสัตว์

ENZMES / PEDIOCINS / TOXINS KILLER

ย่อยสลายอิทรีย์วัตถุ
การเกษตร

เวชภัณฑ์

ENZMES / PEDIOCINS / TOXINS KILLER

จุลินทรีย์พิโก สิ่งมหัศจรรย์จากป่าโกงกาง

มีจุดเด่นอยู่ที่องค์ประกอบหลัก คือ จุลินทรีย์กลุ่มไบโอติกที่ชื่อว่า “PICO” ที่เกิดจากการคิดค้นของนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยอัจฉริยะ ดร.วิสุทธิ์ จันทวิชญสุทธิ์ ผู้ค้นพบในนามบริษัท พิโก เทคโนโลยี่ จำกัด

เนื่องจากเป็นเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติที่ถูกค้นพบบริเวณป่าชายเลน จึงไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยี่ชีวภาพชั้นสูง ในการพัฒนาและคัดเลือกจุลินทรีย์บริสุทธิ์สายพันธุ์หลัก 5 ชนิดที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง โดยการนำมาเพาะเลี้ยงให้อยู่ร่วมกัน แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำให้ได้จุลินทรีย์บริสุทธิ์สายพันธุ์หลัก 5 ชนิด เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลาย และสามารถทำงานได้ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติและลักษณะพื้นฐานโดยทั่วไปของพิโกจุลินทรีย์

พิโกจุลินทรีย์ ที่ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์หลัก 5 ชนิด ที่ประกอบไปด้วย Lactic Acid Bacteria(LAB) 3 ชนิด และ ยีสต์ 2 ชนิด คือ

Pediococcus acidilactici (LAB) 5.0*107cfu/g]

 • ผลิตกรดแลคติกและ สารชีวนะ Pediocins
 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่เป็นโทษ เช่นVibrio cholerae, E. coli, Salmonellasp. etc.
 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่เป็นโทษ เช่น Clostridium botulinum,C. perfiengens, Staphylococcus aureusetc.

Pediococcus pentosaceus (LAB) [4.0 x 106 cfu/g]

 • ผลิตกรดแลคติกและ สารชีวนะ Pediocins
 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่เป็นโทษ เช่นVibrio cholerae, E. coli, Salmonellasp. etc.
 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่เป็นโทษ เช่น Clostridium botulinum,C. perfiengens, Staphylococcus aureusetc.

Bacillus amyloliquefaciens [6.2*107cfu/g]

เป็นแบคทีเรียที่ผลิตสารIturins (Antifungal Agent)ซึ่งมีฤทธิ์กำจัดเชื้อราหลายชนิด อาทิเช่น Aspergillus, Fusarium, Candida etc. และผลิตเอนไซม์อีกหลายชนิด ได้แก่ Amylase, Lipase, Protease,Peptidase, Sucrase

Bacillus amyloliquefaciens

Yeast Pichiafarinosa [8.2*107 cfu/g]

พบไม่มากนักในธรรมชาติผลิตสารToxinsKiller ที่ทำลายความเป็นพิษของสารพิษ Aflatoxins, MycotoxinsและEndotoxins

Yeast Pichia farinosa

Yeast Dekkera anomala [7.0*107 cfu/g]

มีความสามารถย่อย แป้งและนํ้าตาลให้เป็นกรดนํ้าส้ม (aceticacid) โดยตรง และผลิตเอนไซม์หลายชนิด ได้แก่Cellulase, Pectinase, Lignase, Amylase, Hemicellulase และ Xylanase

Yeast Dekkera anomala

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ จุลินทรีย์ พิโก

 1. ลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากขยะสิ่งปฏิกูล. มูลสัตว์ ห้องนํ้าชักโครกอุดตัน และคราบไขมันต่างๆ
 2. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสารเคมีทำความสะอาด และลดปริมาณการใช้นํ้าในการชำระล้างสารเคมีตกค้าง
 3. ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี และลดปัญหาการเกิดสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม/ปลอดภัยต่อสุขภาพ
 4. ช่วยลดปัญหาพาหะและสัตว์นำโรคที่มากับความสกปรกต่างๆ
 5. เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และได้รับความพอใจแก่ผู้มาใช้บริการมากขึ้น เพื่อให้ได้มาตรฐานของทางการ

ความสามารถในการทำงาน

 • กำจัดกลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์
 • ลดและกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นโทษ
 • ย่อยสลายสารอินทรีย์ ได้รวดเร็ว
 • กำจัดสารพิษ
 • ไม่มีสารตกค้าง
 • ลดการใช้สารเคมี
 • ลดการใช้พลังงาน
กำจัดเชื้อโรคการเกษตร

การเตรียมพร้อมก่อนใช้จุลินทรีย์ พิโก

 1. “งด”การใช้สารเคมีทุกชนิดในการทำความสะอาด
 2. ผสมนํ้าจุลินทรีย์ทิ้งเอาไว้สักครู่ก่อนใช้
 3. ควรล้างทำความสะอาดและเก็บกวาดเศษขยะเสียก่อน
 4. นำไปใช้งานแทนนํ้ายาทำความสะอาดและสามารถผสมกับผงซักฟอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อดีของการใช้ จุลินทรีย์ พิโก

 • เซลอยู่ในรูปเซลแห้งที่มีชีวิต ระบุความเข้มข้นได้ (1 กรัม=80 ล้านโคโลนี)
 • เก็บรักษาง่าย สะดวก ชอบแดด เก็บไว้นานถึง 2ปี
 • ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
 • มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม
 • ราคาถูกกว่า (ต่อหน่วยการใช้)

“พิโกจุลินทรีย์” แตกต่างจาก จุลินทรีย์ทั่วไปตามท้องตลาดอย่างไร ?

ผงจุลินทรีย์ PICO จุลินทรีย์ทั่วไปตลาดท้องตลาด
ราคาถูกกว่า เมื่อคิดต่อหน่วยการใช้ ราคาต่อ กก.อาจจะถูก แต่คิดต่อการใช้แพงกว่า
ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 7 ชนิด จุลินทรีย์ชนิดเดียวหรือไม่แจ้งชนิด
อยู่ในรูปเซลแห้งที่มีชีวิต ทำงานทันที อยู่ในสภาพที่มีชีวิต, สปอร์ ต้องเพาะ12-24 ชม.
ระบุความเข้มข้นได้ (1 กรัมมีอย่างน้อย 6 x 107 cfu) ไม่ระบุความเข้มข้น หรือต่อกรัม มีน้อยกว่าหลายเท่าตัว
ไม่ผ่าเหล่า มีโอกาสผ่าเหล่าได้ เพราะมีการต่อเชื้อเรื่อยๆ
การเก็บรักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุ่นๆ) มีอายุเก็บรักษานาน 2 ปี เก็บรักษาที่มืด ห้ามโดนแดด (อายุเก็บสั้น)
ประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับ ผลการทดลองทั้งในและต่างประเทศ ประสิทธิภาพจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อมีการต่อเชื้อครั้งต่อไป
มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม ไม่รับรองความปลอดภัย

มีการรับรองจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์  ผงจุลินทรีย์ PICO ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองว่ามีค่าความเป็นพิษต่ำไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง
และปราศจากจุลินทรีย์หรือเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

 

การรับรองความปลอดภัย

United States Food and Drug Administration (FDA)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

ทดสอบความเป็นพิษ

พบว่าหนูทุกตัวแสดงอาการปกติ ตรวจไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายในจากการชันสูตรซากหนูทุกตัว

ได้รับการวิจัยการศึกษา

ผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของฮองกง

ผลการวิเคราะห์

ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

ผลการวิเคราะห์

ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

ผลการวิเคราะห์

ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

การรับรองมาตรฐาน

รายงานถึงกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์

มีความปลอดภัยสูงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืชและสัตว์

ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์

ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคจากอาหารเป็นพาหะ

TÜV SÜD PSB Thailand


สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008

เป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก

Seoul Food and Drug Administration

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโซล

ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์

พบจุลินทรีย์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราต่าง ๆ แบคทีเรีย และเชื้อโรคได้หลายชนิด

FDA Thailand. Ministry of Public Health Thailand

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

การปนเปื้อนของสารโลหะหนัก

ตรวจไม่พบสารยาฆ่าแมลง ซึ่งมีค่าต่ำกว่าปริมาณมาตรฐานกำหนด

การปนเปื้อนของสารโลหะหนัก

พบว่า มีต่ำกว่าปริมาณมาตรฐานกำหนดทั้งสิ้น (LQ:= lower than Quantitative Limit)

การนำไปใช้งานแทนการใช้สารเคมี

ทำความสะอาดในกิจการโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง

อัตราการคำนวณขนาดบ่อ และปริมาณจุลินทรีย์ที่ใช้ กว้าง x ยาว x ลึก (เมตร)/100 = จุลินทรีย์กิโลกรัม 2 x 3 x 5/100   =  0.3 กิโลกรัม =300 กรัม

            

1. ขจัดกลิ่นและทำความสะอาดคราบ

 • พื้น พรม พื้นกระเบื้อง
 • กระจก โซฟา ราวบันไดแสตนเลส
 • ขจัดคราบตะไคร่น้ำบนเสา ผนัง กระถางต้นไม้
 • ขจัดกลิ่นในช่องแอร์ และกลิ่นบุหรี่บนผ้าม่าน
 • ขจัดกลิ่น ฆ่าเชื้อ และคราบสกปรกในห้องโดยสาร
 • ล้างพื้นบริเวณต่างๆ ทั้งในและนอกอาคาร
 • ขจัดกลิ่น ฆ่าเชื้อ และลดการสะสมตะกอนในท่อระบายน้ำรอบอาคาร
 • ขจัดกลิ่นเหม็นใดๆ ได้ใน 1-2 นาที ไม่ต้องล้างน้ำซ้ำ ไม่มีเมือกลื่น และไม่มีสารพิษตกค้าง ประหยัดเวลาและ ลดการใช้น้ำ ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้สารเคมี และหลีกเลี่ยงสารตกค้าง ไม่ใช่สารอันตราย ปลอดภัยต่อคนและสิ่งมีชีวิต

  2. ขจัดกลิ่นและคราบไขมันในส่วนประกอบอาหาร

  • โรงครัว โรงอาหาร
  • อ่างล้างจาน ดับกลิ่นหืนจากอ่างล้างจาน
  • บริเวณปรุงอาหาร ท่อดูดควัน
  • ท่อน้ำทิ้งที่อุดตันจากคราบไขมัน
  • ทำความสะอาดเครื่องครัว
  • กำจัดกลิ่นและคราบไขมันดำเหนียว
  • ลดการอุดตันจากคราบไขมันต่างๆ
  • กำจัดกลิ่นอาหาร
  • ลดกลิ่นในตู้เย็น
  • ลดแมลงรบกวน แมลงวัน แมลงสาบ แมลงหวี่ และ หนู
  • ใช้แทนเป็นน้ำยาทำความสะอาดโต๊ะ และพื้น
  • ฉีดพ่นบนเขียงทุกวัน เพื่อลดกลิ่นสะสม
  • ใช้แช่เครื่องครัวทีคราบมันฝังลึก เพื่อง่ายต่อการล้าง
  • ผสมผงซักฟอก ใช้ในการซักผ้าขี้ริ้วและผ้าเช็ดพื้น
  • กำจัดกลิ่นในตู้ต่างๆ
  • ฉีดพ่นบริเวณถังขยะเพื่อขจัดกลิ่นและคราบรอบถัง

  3. ขจัดกลิ่นและคราบในห้องน้ำ

  • การใช้กำจัดกลิ่นในโถส้วม
   • เทผลิตภัณฑ์ 100 กรัม ลงในชักโครกแล้วกดน้ำ
   • ควรใช้เป็นประจำทุกๆ 3-4 สัปดาห์
   • ช่วยลดแก๊สในถังเก็บม เร่งย่อยของเสีย
  • การใช้ทำความสะอาดห้อง
   • ผสม 20 กรัม (2 ช้อนโต๊ะ) ในน้ำ 20 ลิตร
   • ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทั่วพื้นผิวสุขภัณฑ์
   • ใช้ราดพื้นและกำแพงเพื่อจัดคราบและกลิ่น
   • ใช้แปรงขัดในคราบที่หนาและฝังลึก
   • สเปรย์หรือรดในบริเวณที่มีกลิ่นหรือติดกลิ่น
   • ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทุกๆ 3-6 ชั่วโมงสำหรับห้องน้ำสาธารณะ

  4. ไบโอบอล ขจัดกลิ่นในโถปัสสาวะ

 • ช่วยลดกลิ่นปัสสาวะและกลิ่นเหม็น มีกลิ่นสะอาด
 • ปราศจากน้ำหอมและจากสารเคมี
 • ปลอดสารพิษและสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใช้แทนลูกเหม็นได้ดี
 • ช่วยลดปัญหาโถปัสสาวะอุดตันจากคราบปัสสาวะ
 • มีอายุการใช้งานประมาณ 15-30 วัน ขึ้นอยู่กับความถี่ในการรองรับ
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด
 • 5. บำบัดน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ อากาศจากเครื่องปรับอากาศปลอดเชื้อ

 • ขจัดปัญหาในระบบหมุนเวียนน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์
 • กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมนำเงิน
 • กำจัดคราบเหนียวที่อยู่ในระบบ
 • กำจัดกลิ่นอับในอากาศที่ไหลเวียน
 • กำจัดคราบเหนียวตามท่อในรูปฟิล์มอินทรีย์ (Bio-film)
 • ช่วยทำให้การแลกเปลี่ยนอุณหภูมิทำได้ดีขึ้น
 • ช่วยให้ระบบระบายอากาศแบบมีศูนย์กลายเย็นทั่วถึง
 • ลดค่าไฟฟ้า และได้ความเย็นเพิ่มขึ้น
 • ลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
 • 6. ขจัดกลิ่นในช่องแอร์ภายในห้องรับรอง

 • สเปรย์บริเวณช่องแอร์ เพื่อกำจัดกลิ่นอับ ได้อากาศสดชื่น
 • หลังฉีด ลมที่ออกมาจากช่องจะมีกลิ่นสะอาด
 • ใช้ผ้าเช็ดบริเวณช่องแอร์ เพื่อกำจัดคราบมันเหนียวที่สะสมตามซอก
 • ใช้ได้บ่อยตามต้องการ
 • ช่วยลดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ
 • สามารถใช้ฉีดทำความสะอาดกระจก
 • เช็ดฝุ่นบนพื้นผิวเฟอร์นิเจอร์ ลดฝุ่นได้ดี ผ้าที่ใช้เช็ดไม่เหนียว
 • 7. ขจัดกลิ่นและทำความสะอาดคราบบนพรม


  ใช้ทำความสะอาดเป็นจุด หากใช้สเปรย์ ให้ใส่ถุงกรองก่อน (บริษัทฯมีถุงกรองสำเร็จให้) เอาส่วนใสใส่ขวดเสปรย์เพื่อป้องกันไม่ให้หัวฉีดตัน สเปรย์ในบริเวณที่มีกลิ่นหรือติดกลิ่นหากสกปรกมากให้สเปรย์ให้ทั่วบริเวณแล้วทิ้งไว้ 5 นาที แล้วจึงถูหรือขัดทำความสะอาด ใช้แทนนํ้ายาซักพรม

  ใช้ได้ทุกวันเพื่อขจัดคราบใหม่และลดกลิ่นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีสารตกค้าง ไม่ต้องล้างนํ้าซํ้า ได้กลิ่นสะอาด ไม่ใช้นํ้าหอมกลบกลิ่น

  8. ขจัดกลิ่นและคราบในบริเวณประกอบอาหาร


  สามารถใช้ได้ทันที หรือ ทิ้งให้ตกตะกอนสักครู่

  • ใช้ล้างจานแทนสารทำความสะอาด
  • ขจัดคราบไขมันได้ผลเด่นชัด โดยเฉพาะ เครื่องครัวแสตนเลส เครื่องกระเบื้อง
  • เครื่องใช้พลาสติกให้แช่ทิ้งไว้ เพราะผิวพลาสติกดูดซับไขมันได้มากและลึกกว่า
  • ใช้ซักผ้าขี้ริ้ว ลดกลิ่นอับ
  • ใช้ผสมผงซักฟอก ในการซักผ้า ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน
  • ใช้ผ้าชุบนํ้าจุลินทรีย์เช็ดทำความสะอาดตะแกรงเหนือเตา

  9. ขจัดกลิ่นและไขมันในบ่อดักไขมัน


  ครั้งแรก ใช้ 500 กรัมผสมนํ้า 1 ถัง เทนํ้าที่ผสมจุลินทรีย์พิโกลงในบ่อ จุลินทรีย์จะดับกลิ่นและเริ่มทำการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทำให้ไขมันที่แข็งและหนาค่อยๆแตกตัวทำให้ไม่ต้องตักไขมัน และไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน สามารถนำไปบำบัดต่อได้ง่าย

  อัตราการคำนวณขนาดบ่อ และปริมาณจุลินทรีย์ที่ใช้ กว้าง x ยาว x ลึก (เมตร)/100 = จุลินทรีย์กิโลกรัม 2 x 3 x 5/100   =  0.3 กิโลกรัม =300 กรัม

  10. ขจัดกลิ่นในท่อระบายน้ำทั้งในและนอกอาคาร

  • ขจัดกลิ่นทันที สลายคราบ ย่อยตะกอน ปลอดภัยต่อคนและสัตว์
  • ปราศจากสารเคมี และไม่มีสารตกค้าง
  • เพียงผสมน้ำแล้วฉีดพ่นในบริเวณที่ต้องการ

  11. บำบัดน้ำในสระว่ายน้ำ สระสปา ปรับสภาพน้ำ และน้ำปลอดเชื้อ

 • ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พิโก ไม่มีพิษและไม่ก่อให้เกิดความร้อน
 • ไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต
 • กำจัดกลิ่นตัวทั่วร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใต้วงแขน
 • กำจัดรังแคและไขมันบนศีรษะ ลดอาการอักเสบของหนังศีรษะ
 • ฆ่าและกำจัดเชื้อโรค และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
 • รักษาสภาพน้ำให้สะอาดโดยวิธีธรรมชาติ (เอ็นไซม์ บำบัด)
 • เป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • ย่อยสลายไขมันในบ่อดักไขมัน
 • กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในแหล่งน้ำ
 • ลดการใช้ไฟ และการซ่อมบำรุงมอเตอร์, ปั๊ม
 • ย่อยสลายสารอินทรีที่อยู่ในน้ำทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น
 • 12. ขจัดกลิ่นและอินทรีย์วัตถุในบ่อบำบัดน้ำเสีย

 • ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พิโก ไม่มีพิษและไม่ก่อให้เกิดความร้อน
 • ไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต
 • กำจัดกลิ่นตัวทั่วร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใต้วงแขน
 • กำจัดรังแคและไขมันบนศีรษะ ลดอาการอักเสบของหนังศีรษะ
 • ฆ่าและกำจัดเชื้อโรค และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
 • รักษาสภาพน้ำให้สะอาดโดยวิธีธรรมชาติ (เอ็นไซม์ บำบัด)
 • เป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • ย่อยสลายไขมันในบ่อดักไขมัน
 • กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในแหล่งน้ำ
 • ลดการใช้ไฟ และการซ่อมบำรุงมอเตอร์, ปั๊ม
 • ย่อยสลายสารอินทรีที่อยู่ในน้ำทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น
 • การย่อยสลายบ่อดักไขมันในสองสัปดาห์

  ย่อยสลายไขมัน

  การบำบัดน้ำเสียและไขมันในบ่อดัก

  กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากบ่อบำบัดน้ำเสีย
  ย่อยสลายไขมันในบ่อดักไขมัน
  กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในแหล่งน้ำ
  ลดการใช้ไฟ และการซ่อมบำรุงมอเตอร์, ปั๊ม
  ย่อยสลายสารอินทรีที่อยู่ในน้ำทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น

  Product Test at ซีพี สระบุรี

  พิสูจน์ผล ของการทำความสะอาดพื้นโรงงาน
  – ช่วยย่อยสลาย กำจัดปัญหาคราบไขมัน กลิ่นหืน
  – กำจัดกลิ่นเหม็นในระยะเวลาอันสั้น

  การควบคุม กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

  ควบคุม และกำจัดกลิ่นที่เกิดจากสาร
  ระเหยอินทรีย์ได้ในช่วงกว้าง อาทิ
  Mercaptans กลิ่นหื่นเน่า
  Amines กลิ่นโปรตีนเน่า
  Ammonia กลิ่นแอมโมเนีย
  Hydrogen sulfide กลิ่นแก๊สไข่น่า

   

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  ช่วยกำจัดกลิ่นในเวลาอันสั้น
  กำจัดกลิ่นด้วยการแตกประจุเมื่อเอ็นไซม์พิโก สัมผัส
  มีประสิทธิภาพในการแตกตัวกับ สาร VOC’s หลายชนิด
  มีประสิทธิภาพแม้มวลอากาศที่มีปริมาณมาก
  การใช้งานง่าย สะดวก และ ทำงานได้ต่อเนื่อง
  ปลอดภัยต่อผู้ใช้
  คุ้มค่าต่อการลงทุน

  ขจัดกลิ่นและอินทรีย์วัตถุในบ่อบำบัดน้ำเสีย

  ครั้งแรก ใช้ 1 กิโลกรัมผสมน้ำ 1 ถัง เทน้ำละลายจุลินทรีย์ลงในบ่อเก็บน้ำเสียและบ่อเติมอากาศ จุลินทรีย์จะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนเป็นก็าซไนโตรเจน, คาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้น้ำไม่เหม็นและใสเร็วขึ้น ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

  อัตราการคำนวนขนาดบ่อ และปริมาณจุลินทรีย์ที่ใช้

  กว้าง x ยาว x ลึก (เมตร)/100

  3 x 5 x 7/100 =  1 กิโลกรัม

  บ่อน้ำเสียที่มีตะกอน+น้ำจุลินทรีย์

  บ่อให้อากาศ1+น้ำจุลินทรีย์

  บ่อให้อากาศ2+น้ำจุลินทรีย์

  ครั้งต่อ ๆ ไป ใช้ 1 กิโลกรัม ต่อปริมาตร 1,000 คิว โดยนำจุลินทรีย์ใส่ถุงกรองแล้วแขวนบริเวณทางน้ำไหลเข้า

  ก่อน

   

  หลัง

  ลดค่า BOD ในน้ำ ค่า BOD (Biological Oxygen Demand) เป็นค่าชี้วัดจำนวนออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการเพื่อย่อยอินทรีย์วัตถุในน้ำ

  • ค่า BOD สูง น้ำเสียในน้ำมีอินทรียวัตถุมาก จุลินทรีย์ต้องการออกซิเจนจำนวนมากเพื่อย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเหล่านั้น
  • ค่า BOD ต่ำ น้ำดีแสดงว่าอินทรีย์วัตถุถูกกำจัดแล้ว

  น้ำเสียที่ได้รับการบำบัดจากต้นทางด้วยจุลินทรีย์ ทำให้การปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วออกไปสู่ธรรมชาติ สะอาด และจุลินทรีย์ที่เหลือจะช่วยลดจำนวนสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินช่วยให้แหล่งน้ำธรรมชาติ สะอาด สัตว์น้ำจึงมีอาหารแพลงตอนได้อย่างต่อเนื่อง

  กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน อันเป็นต้นเหตุของน้ำเสีย และทำให้สีเขียวเมือกใสขึ้น โดยไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ

  จุลินทรีย์กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน อันเป็นเหตุให้น้ำเน่าเสีย

  ก่อน

   

  หลัง

  “พิโก” ในระบบบำบัดนํ้าเสีย

  ใช้ “พิโก” ไม่ใช้ “พิโก” หมายเหตุ
  การใช้ไฟฟ้าเพื่อเติมอากาศ ลดค่าไฟฟ้า 30 -50% (เปิดเครื่องเติมอากาศเหลือ 12–18 ชม.หรือน้อยกว่า) เซ็ตค่าDO 1.0-1.5 ppmระบบไม่ล่ม,ไม่มีกลิ่นเหม็น ใช้ไฟฟ้า 100 % (เปิดมอเตอร์ เครื่องเติมอากาศ 24 ชม.) ต้องเซ็ตค่าDO 2.0 ppmขึ้นไปเพื่อแก้กลิ่นเหม็น,ระบบไม่ล่ม “พิโก” ทำงานได้ทั้งมีออกซิเจนหรือไม่มี (ในช่วงแรก การให้อากาศจะเร่งประสิทธิภาพการทำงาน)
  การใช้สารเคมี ไม่ต้องใช้สารเคมี และ ปุ่ยเคมี ใช้สารเคมีและปุ่ยเคมี เป็นจำนวนมาก เพื่อบำบัดนํ้าเสีย การใช้“พิโก”เป็นการสร้างสรรค์สังคมในการลดใช้สารเคมีในชีวิต ประจำวันลง และ ลดสารเคมีตกค้าง ในสิ่งแวดล้อม
  การใช้สารฆ่าเชื้อโรคในบ่อบำบัดสุดท้าย ก่อนปล่อยนํ้าสู่ภายนอก ไม่ต้องใช้สารฆ่าเชื้อโรค เช่น คลอรีน, ฟีนอล ใช้คลอรีน, ฟีนอล “พิโก”ผลิตสารชีวนะที่ฆ่าเชื้อโรคได้ – การใช้คลอรีนหรือฟีนอลมากเป็นผลเสีย
  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักร ลดการซ่อมบำรุงได้มากกว่า 30-70% ซ่อมบำรุงเต็มอัตราการใช้งาน
  การดูแลควบคุมระบบ ไม่ต้องใช้เทคนิค หรือบุคลากรพิเศษในการดูแลควบคุมระบบ ต้องเตรียมบุคลากรพิเศษคอยดูแลควบคุมระบบและอาจใช้เทคนิคขั้นสูงในการควบคุมระบบ
  งบประ มาณค่าใช้จ่าย เดือนแรก ค่าเชื้อ 30% ของค่าไฟฟ้าปกติ เดือนต่อ ไป20-30% ค่าไฟฟ้า ลดลง 30-50% ทุกเดือน สารเคมีอื่น ไม่มี แรงงานคน ใช้ 1 คน ค่าไฟฟ้า จ่ายเต็ม 100% เป็นประจำทุกเดือน สารเคมีอื่น 30-50 % ค่าไฟฟ้า แรงงานคนดูแลระบบ ใช้2-3คน ค่าใช้จ่ายประเมินจากนํ้าเสีย และแปรผันตามระบบใช้งาน, ขนาดมอเตอร์เครื่องเติมอากาศ, ประเภทสารเคมีที่ใช้, คนดูแลระบบ

  Case Study in Eastern China

  Waste water treatment plantBefore treat PiCO
  After treat PiCO

  Waste water treatment plantBefore treat PiCO
  Before treat PiCO

  รายละเอียดในการใช้ พิโกจุลินทรีย์ สามารถแบ่งกลุ่มการใช้งาน ดังนี้

  1.การใช้ พิโกจุลินทรีย์ ในงานเทศบาล สถานที่สาธารณะ สวนสัตว์ ฯลฯ
  2.การใช้ พิโกจุลินทรีย์ ในอพาร์ทเม้นท์ คอนโด บ้านเช่า ทานว์เฮ้าส์ ร้านอาหาร อาคารชุด โรงแรม ฯลฯ
  3.การใช้ พิโกจุลินทรีย์ ในโรงงานอุตสาหกรรม
  4.การใช้ พิโกจุลินทรีย์ บ้าน พรม ที่นอน ช่องแอร์ ฯลฯ
  5. การใช้ พิโกจุลินทรีย์ ห้องครัว อ่างล้าง หรือท่อระบายน้ำอุดตันจากไขมัน
  6.การใช้ พิโกจุลินทรีย์ ในปศุสัตว์และฟาร์ม
  7.การใช้ พิโกจุลินทรีย์ กับแหล่งน้ำและระบบน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์
  8.การใช้ พิโกจุลินทรีย์ กับฟาร์มสัตว์น้ำ
  9.การใช้ พิโกจุลินทรีย์ กับสัตว์เลี้ยง
  10.การใช้ พิโกจุลินทรีย์ ในทางการเกษตร
  11.การใช้ พิโกไบโอบอล กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ

  ความประทับใจของลูกค้า