ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีจุลินทรีย์ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีจุลินทรีย์
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

World's leading Microbiology.
Sustainable Environmental Solutions

World's leading Microbiology. Sustainable Environmental Solutions

ABOUT PICO ALIVE

PICO ALIVE ให้บริการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญบริการแบบครบวงจร One Stop Service อีกทั้งยังรับผลิต และจำหน่าย จุลินทรีย์ส่งออกทั่วโลก ได้รับมาตราฐาน World Health Organization (WHO), FDA-US และอื่นๆ อีกมากมาย

นวัตกรรมจุลินทรีย์มีคุณสมบัติที่ดี มีประสิทธิภาพมากกว่าหัวเชื้อจุลินทรีย์ทั่วไปหลายเท่าตัว นวัตกรรมจุลินทรีย์พิโกอะไลฟ์ เป็นแบบ Pure Culture สกัดจากธรรมชาติและถูกนำไปเก็บเพาะเลี้ยงเชื้ออย่างดีที่สถาบัน ATCC สหรัฐอเมริกา ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก นำไปใช้ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเห็นผล และเป็นประจักษ์ เป็นการลดการใช้สารเคมี ใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์จากธรรมชาติ บำบัดธรรมชาติ คืนธรรมชาติที่ดีให้กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืนโดยนวัตกรรมจุลินทรีย์ของเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาในหลากหลายอุตสาหกรรม

Service and Solution

 • บริการดูแลและแก้ไขปัญหา บ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน เต็ม ส่งกลิ่น ท่อเต็มและปัญหาต่างๆ
 • ให้คำปรึกษา บริการแก้ปัญหาค่าน้ำไม่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ เช่น ค่า COD, ค่า BOD, ค่า TSS เป็นต้น
 • ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหา ระบบบำบัดน้ำเสีย ลดค่าใช้จ่าย ลดแรงงานในการควบคุมดูแลระบบ
 • บริการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่น กำจัดกลิ่นเหม็นตามพื้นที่ต่างๆ กลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ กลิ่นเหม็นจากตลาดสด กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำของเมือง กลิ่นเหม็นโรงฆ่าสัตว์ ฟาร์มสัตว์ และอื่นๆ อันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • บริการแก้ปัญหา บำบัดบึง คลอง หนอง บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา น้ำเสียในบ่อ บริเวณรอบอาคารหรือระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสากรรม นิคมอุตสาหกรรม ทีมีปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ปัญหาการจัดการน้ำเสียของชุมชน มลพิษทางน้ำสำหรับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรมภาคเอกชน การประมง และเลี้ยงสัตว์น้ำ

Service and Solutions

Pico – Odor Extra

บริการแก้ไขปัญหาเรื่องการกำจัดกลิ่นเหม็น บำบัดน้ำเสีย
ย่อยสลาย ไขมัน น้ำมัน (FOG) และของเสีย

ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดแบบแอโรบิคหน่วยลอยอากาศที่ละลายน้ำเครื่องแยกน้ำน้ำมันและถังดักไขมัน ใช้ในการกำจัดกลิ่นเหม็นที่ได้ผลอย่างรวดเร็วและย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆ บำบัดและสิ่งปฏิกูลเพื่อช่วยแก้ปัญหาการบำบัดที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ เช่น กองขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูลอีกทั้งช่วย ขจัดคราบไขมัน และสามารถใช้บำบัด น้ำเสียจากอาคารที่อยู่อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นระบบเปิดได้เป็นอย่างดี

ใช้กับ:

 • พื้นโรงงานอุตสาหกรรม บ่อกำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (น้ำเขียวเหนียวหนืด)
 • บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ำที่มีสีน้ำเขียวเข้ม
 • บ่อดักไขมัน
 • บ่อดักอากาศ
 • ตลาดสด
 • อพาร์ทเม้นท์ คอนโด บ้านเช่า ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
 • ห้องส้วม ส้วมอืดตัน
 • โถปัสสาวะ และพื้นห้องน้ำ
 • ห้องครัว อ่างล้าง หรือท่อระบายน้ำอุดตันจากไขมัน
 • บ้าน/พรม/ที่นอน/ ช่องแอร์ ฯลฯ
 • สถานที่อื่น ๆ ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่น ฯลฯ

สิทธิประโยชน์:

 • ช่วยสลายไขมันน้ำมันและไขมัน (FOG)
 • ลดการผลิตและการจัดการกากตะกอน
 • เพิ่มกำลังการผลิตของโรงงาน การหลีกเลี่ยงเงินทุน
 • ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • ลดความต้องการการเติมอากาศ ประหยัดพลังงาน
 • ลดไฮโดรเจนซัลไฟด์แอมโมเนียและไนเตรต
 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ต่าง ๆ และลดก๊าซพิษ โดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า และกลิ่นหืนเน่า เป็นต้น
 • ลดเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่น อหิวาต์ (Vibrio cholerae), โรคท้องเสียท้องร่วง (E. coli,Salmonella), อาหารเป็นพิษ (Clostridium botulinum) รวมทั้งโรคร้ายหลายชนิด ที่มีอันตรายต่อชีวิต
 • ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดขึ้น ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • กำจัดหรือลดการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในน้ำ
 • ช่วยเร่งระบบการย่อยสลายของเสีย กำจัดโคลนเลน
  การใช้ประโยชน์ในการบำบัดกลิ่นและน้ำเสีย
 • ลดกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้น ในระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน
 • ลดปริมาณไขมันโดยไม่ต้องตักทิ้งจากบ่อดักไขมัน ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นระบบ (start up) และช่วยรองรับ shock load ได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยลดค่า บีโอดี BOD, COD ตะกอนแขวนลอย และค่าอื่นๆ ในน้ำเสีย
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด กำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ อย่างได้ผล
 • สร้างสรรค์สังคมลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันลง ลดสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำ,ดิน และสิ่งแวดล้อม

บ่อเกรอะ เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล ของแข็ง

Pico – Wastewater Treatment

การบำบัดน้ำเสีย

เทคโนโลยี พิโก ช่วยให้อุตสาหกรรมและรัฐบาลก้าวกระโดด แทนเทคโนโลยีการบำบัดแบบเดิมที่มีต้นทุนสูงและใช้เงินทุนมาก ลดกระบวนการทำงานและลดต้นทุนด้านพลังงานที่ต้องเสียในการเติมอากาศ อีกทั้งยังได้ค่าน้ำที่ได้มาตราฐาน ไม่มีกลิ่นรบกวนชุมชน ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด

ภาพรวมเทคโนโลยี

เทคโนโลยี พิโก เป็นกระบวนการหมักขั้นสูงที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะซึ่งสร้างตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงประกอบจากการผสมผสานของจุลินทรีย์เอนไซม์และปัจจัยร่วมที่เป็นเอกลักษณ์ ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพแบบผสมนี้อยู่ร่วมกับชีววิทยาของน้ำเสียที่มีอยู่เพื่อเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีในโรงบำบัดน้ำเสียทำให้กระบวนการทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยาพื้นเมืองเพียงอย่างเดียว

เทคโนโลยีนี้เร่งอัตราการออกซิเดชั่นของสารมลพิษอย่างรวดเร็วทำให้เป็นประโยชน์ต่อการบำบัดน้ำเสียและน้ำ เทคโนโลยีนี้เข้ากับสาขาวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างใหม่ที่เรียกว่าการแบ่งส่วนทางชีวภาพซึ่งถูกนำมาใช้ในโรงบำบัดน้ำเสียหลายแห่ง การแบ่งส่วนทางชีวภาพเป็นวิธีที่รวดเร็วและคุ้มค่าในการแก้ปัญหาการบำบัดน้ำเสียจำนวนมากซึ่งตามปกติแล้วจะแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มเงินทุนที่มีราคาแพง

เอกลักษณ์เฉพาะของเทคโนโลยี พิโก คือความสามารถในการปรับให้เข้ากับวัสดุพิมพ์ใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของการไหลหรือการโหลดในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และเอนไซม์ทางเลือกจำนวนหนึ่งอาศัยสูตรทางวิศวกรรมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกระแสของเสีย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จำเป็นต้องมีการกำหนดสูตรและการทดลองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและอาจไม่ได้ผลหากสารตั้งต้นเปลี่ยนไป

นอกจากนี้การบำบัดทางเคมีแบบดั้งเดิมจะส่งผลกระทบต่อส่วนประกอบที่ไม่ละลายน้ำของความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) เท่านั้น มักจำเป็นต้องป้อนสารเคมีออกซิแดนท์เช่น Hydrogen Peroxide หรือ Ferric Chloride เพื่อลด BOD ที่ละลายน้ำได้ เทคโนโลยี พิโก ปฏิบัติกับ BOD ทั้งส่วนที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำลดการใช้โพลีเมอร์ค่าธรรมเนียมการลากและการจัดการสารเคมีอันตราย

ใช้กับ:

 • น้ำเสียเทศบาล
 • บึง คลอง
 • น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

สิทธิประโยชน์:

 • ลดการผลิตและการจัดการกากตะกอน
 • เพิ่มกำลังการผลิตของโรงงาน การหลีกเลี่ยงเงินทุน
 • ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • ลดการเติมอากาศ ประหยัดพลังงาน
 • ลดความต้องการสารเคมี
 • ปรับปรุงเสถียรภาพของพืช
 • ลดไฮโดรเจนซัลไฟด์แอมโมเนียและไนเตรต
 • ก่อนการปฏิบัติที่มีอิทธิพลต่อระบบการเก็บรวบรวม
 • ธรรมชาติ 100% และปลอดสารพิษ

Pico – Cooling Tower Bio Clean
นวัตกรรมจุลินทรีย์ทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์

จุดเด่นประสิทธิภาพของ Pico Cooling Tower Bio Clean

 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุต่างๆ และลดก๊าซพิษ พวกก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า, กลิ่นเหม็นหืน โดยการย่อยสลายจนกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,น้ำและก๊าซไนโตรเจน ซึ่งปราศจากกลิ่นเหม็น
 • ลดจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่นโรคอหิวาตกโรค, ท้องเสีย, ไทฟอยด์ ฯลฯ
 • ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดขึ้น ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • กำจัดหรือควบคุมการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ในน้ำ
 • ช่วยเร่งระบบการย่อยสลายของเสีย กำจัดโคลนเลน
 • ลดการใช้สารเคมี, ยา ในการป้องกันและรักษา, ลดต้นทุนการผลิต กำไรมากขึ้น
 • ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต, ผู้ใช้ และผู้บริโภค
 • ลดการสะสมของสารพิษในดิน และแหล่งน้ำ

บริการของเรา และประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • กำจัดเชื้อแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบ เชื้อ Legionella และ Shigella
 • สามารถฆ่า และย่อยสลายไบโอฟิล์ม (Biofilm) ที่ไปเกาะอยู่ตรง AHU
 • สามารถย่อยสลายแบคทีเรียกลุ่ม Fotosintesis แบคทีเรียสังเคราะห์แสง
 • กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน และคราบเหนียวในระบบ
 • ย่อยสลายตะกรัน และตะกอนได้ในระบบ
 • น้ำในระบบจะใส และสะอาด
 • ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกวันใน Cooling Tower เพียงแค่เติมน้ำเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เพียงพอ
 • ประหยัดค่าน้ำ
 • ช่วยทำให้การแลกเปลี่ยนอุณหภูมิดีขึ้น
 • AHU สามารถทำงานได้อย่างเต็มระบบ
 • ประหยัดค่าไฟฟ้า (20-30%)
 • การทำงานของเครื่องมือมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องได้นานขึ้น
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้เคมีต่างๆ เช่น Phosphoric acid, alum (สารตกตะกอน)
 • ใช้แรงงานผู้ดูแลเพียง 1 คน
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับมตารฐานสากล มีใบรับรองจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ และทั่วโลก
 • มีความปลอดภัยสูง ต่อผู้ใช้งาน ผู้อยู่ในอาคาร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เป็นต้นแบบของอาคาร และองค์กร ที่ใส่ใจเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Pico – Agriculture
พิโก ชีวภัณฑ์ขั้นสูงเพื่อการเกษตร

จุดเด่น

 • ฟื้นฟูคุณภาพดิน ปรับสภาพดินก่อนเตรียมการเพาะปลูก เพิ่มคุณภาพดิน
 • กำจัดเชื้อโรคและโรคระบาดในดิน
 • กำจัดสารพิษ สารเคมี ได้มากถึง 12 ชนิด (มีใบรับรองจากสถาบันชั้นนำ)
 • ฟื้นฟูสภาพต้นกล้า ต้นอ่อนก่อนนำไปปลูกในดิน
 • กระตุ้นการแตกรากอ่อน เร่งการเจริญเติบโต
 • เพิ่มความแข็งแรงให้แก่พืช เพิ่มความต้านทานโรคพืชต่างๆ
 • แก้ปัญหาหนอน และแมลงศัตรูพืช
 • ยับยั่งการฟักตัว และลอกคราบของแมลง ควบคุมกำจัดไข่ของแมลง ควบคุมการระบาดของแมลง และพาหะนำโรค (กำจัดไข่ยุง ไข่ผีเสื้อ ไข่แมลงวัน)
 • ย่อยสลายอินทรียวัตถุ ปลดปล่อยธาตุอาหาร ให้พืชนำมาใช้ประโยชน์
 • กำจัดเชื้อโรค กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในแหล่งน้ำ
 • บำบัดแหล่งน้ำใช้ และน้ำทิ้งในการเพาะปลูก
 • สามารถใช้ทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยจุลินทรีย์น้ำ ปุ๋ยหมักหอม โดยน้ำหมักจะหอม ไม่เหม็นเน่า

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต
 • ลดการใช้สารเคมีป้องกัน กำจัดศัตรูพืช
 • ความปลอดภัยสูง ทั้งผู้ปลูก และผู้บริโภค ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดการสะสมของสารพิษ สารเคมี ในดิน และแหล่งน้ำ
 • สามารถนำมาฉีดพ่นในระบบพ่นหมอกควบคุมเชื้อราในอากาศ
 • ควบคุม, ป้องกัน กำจัดโรครา และแบคทีเรียหลายชนิด
 • ควบคุมไข่หนอนแมลงศัตรูพืช ยับยั้งการลอกคราบแมลง
 • พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น ช่วยให้กระบวนการการเจริญเติบโตได้อย่าดีเยี่ยม
 • พืชผัก และผลผลิตที่ได้ จะปลอดสารพิษ
 • บำบัดน้ำดิบที่ใช้เพาะปลูก ย่อยตระกันในท่อน้ำ
 • แก้ปัญหาน้ำเสียลงแหล่งน้ำชุมชน
 • กำจัด ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

Research and Certificate

World Health Orgenization (WHO)

ได้รับการรับรองว่า มีความปลอดภัยสูงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืชและสัตว์

United States Food and Drug Administration (FDA)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

Seoul Food and Drug Administration

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโซล

สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพยุโรป (NEOTRON, ITALY)

การทดสอบ และวิจัยการปนเปื้อนของสารโลหะหนัก

ลูกค้าบางส่วนของเรา