Pico Bio Ball

PiCO Bio Ball

ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำ/ห้องส้วม/ตู้เสื้อผ้า

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อการกำจัดกลิ่น (Bio Odorless Control Treatment) ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์คัดเฉพาะสายพันธุ์หลัก 5 ชนิดที่พัฒนาและคัดเลือกได้จากธรรมชาติ ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (symbiosis) จากป่าชายเลนในประเทศไทย มาเพาะเลี้ยงจนเกิดสารชีวภาพและเอนไซม์

PiCO Bio Ball ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลาย และสามารถทำงานได้ในช่วงที่กว้างของสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน เนื่องจากจุลินทร์ที่คัดเลือกได้ เป็นเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง เป็นจุลินทรีย์ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองปัญหาการกำจัดกลิ่นและทำความสะอาดคราบไขมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครัวเรือน อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้สารเคมี

ประโยชน์ที่ได้รับ / Benefits

 • ช่วยลดกลิ่นปัสสาวะและกลิ่นเหม็น ให้กลิ่นที่สะอาดปราศจากน้ำหอมและสารเคมี ปลอดสารพิษและสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • กำจัดกลิ่นเหม็นที่บริเวณท่อน้ำทิ้ง โถปัสสาวะท่านชาย ชักโครก สำหรับบ้านพัก โรงแรม ผับ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
 • กำจัดกลิ่นในรถยนต์ ตู้เย็น กลิ่นอับในตู้เสื้อผ้า ซึ่งได้ผลอย่างรวดเร็ว กลิ่นต่าง ๆ ที่ไม่พึงประสงค์จะหมดไป
 • จุลินทรีย์จะช่วยย่อยสลายปฏิกูล ทำให้ประหยัดการดูดส้วม ทำความสะอาด ลดคราบเชื้อราที่พื้นผิว และกำจัดแมลงต่าง ๆ ที่มาจากท่อน้ำทิ้ง เช่น แมลงสาบ หนู เป็นต้น
 • จุลินทรีย์จะช่วยย่อยสลายไขและน้ำมันที่ติดอยู่ตามท่อ ซึ่งเป็นสาเหตุของการอุดตัน และกลิ่นจากท่อน้ำทิ้งที่เอ่อขึ้นมาจากท่อจะหมดไป
 • ช่วยให้สภาพแวดล้อม การใช้เวลาส่วนตัวทำธุระต่าง ๆในห้องน้ำของท่าน ดีขึ้นและไม่มีกลิ่นเหม็นมารบกวน
 • ปราศจากน้ำหอมและสารเคมี ไม่ก่อเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานที่แพ้สารเคมี
 • Bio Ball ต่างจากลูกเหม็น เพราะ Bio Ball ผลิตจากจุลินทรีย์ที่ดีและปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม แต่ลูกเหม็นประกอบไปด้วยสารเคมีที่มีชื่อว่า “แนพทาลีน (naphthalene)” มากกว่าร้อยละ 99 สารแนพทาลีน ยังเป็นอันตรายต่อคน หากได้รับสารตัวนี้เข้าไปอาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
 • มีอายุการใช้งานประมาณ 15-30 วัน
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอย่างแท้จริงสามารถใช้งานได้แทบจะทุกสถานที่ ที่ท่านต้องการบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากสารเคมี ด้านการนำไปใช้งานเมื่อเทียบราคากรัมต่อกรัมกับ EM Ball (อีเอ็ม บอล) หรือลูกเหม็นอาจจะสูงกว่า แต่ด้วยประสิทธิภาพ อายุการใช้งาน ความปลอดภัย และปริมาณสัดส่วนในการใช้งานจริง จะถูกกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัดเจน
 • ประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย ประหยัดทั้งเวลาในการทำความสะอาดทำให้พ่อบ้านแม่บ้านมีเวลาเหลือในการทำกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

สถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 • ตู้เย็น 
 • ตู้เสื้อผ้า 
 • รถยนต์ 
 • ห้องน้ำ โถส้วม
 • ชั้นวางรองเท้า
 • อ่างล้างต่าง ๆ

PiCO Bio Ball มีประโยชน์อย่างไร

กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ กลิ่นเหม็นที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุต่าง ๆ และลดก๊าซพิษโดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า กลิ่นเหม็นหืน ที่เกิดจากการย่อยสลายจนกลายเป็นก๊าซคาบอนไดออกไซด์

PiCO Bio Ball มีคุณสมบัติในการ

 • กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์อันเกิดจากความอับชื้น เชื้อรา เศษอาหาร กลิ่นของเสียจากการขับถ่าย สัตว์เลี้ยง และขยะชีวภาพ
 • ช่วยในการย่อยไขมัน คราบโปรตีนในครัว และพื้นที่ทำอาหาร
 • ป้องกันการเกิดคราบเหลืองในห้องน้ำและสุขภัณฑ์
 • เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย
 • ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์
 • ไม่เป็นพิษ ไม่ใช่ยา หรือสารเคมี

อายุการใช้งาน PiCO Bio Ball

มีอายุการใช้งานนาน 2-3 เดือนขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณกลิ่นในพื้นที่่ หรือการฟลัชน้ำในโถสุขภัณฑ์ 3,000 ครั้ง

PiCO Bio Ball ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้อย่างแน่นอน โดยได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยจากสถาบันชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ โดยค่าความปลอดภัยของ PiCO Bio Ball อยู่ที่ LD50 2,000 มก. ต่อน้ำหนักตัวของคนหรือสัตว์ 1 กิโลกรัม ซึ่งเทียบกับลูกเหม็นหรือเนฟทารีนที่ 8 มก.ต่อน้ำหนักตัวของคนหรือสัตว์ 1 กิโลกรัม

ทำไมถึงต้องใช้ PiCO Bio Ball

เพราะเอนไซม์ จาก PiCO Bio Ball เป็นผลิตผลทางธรรมชาติอย่างแท้จริง ที่นำจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ มาผ่านกรรมวิธีอบแห้งเยือกแข็ง (Vacuum Freeze Drying) ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส จะไม่ทำให้จุลินทรีย์เกิดการผ่าเหล่า หรือแพร่พันธุ์ก่อผลเสียเหมือนผลิตภัณฑ์หรือจุลินทรีย์แบบอื่น และปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์

วิธีสังเกตว่า PiCO Bio Ball หมดอายุการใช้งานแล้ว

ในสภาพการใช้งานจริงของ PiCO Bio Ball  เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว เอนไซม์จะย่อยสลายตัวออกไปทำให้ใส้ตรงกลางของบอลยุบลง ประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่นของ PiCO Bio Ball  ลดลงหรือหายไป และกลิ่นเฉพาะของ PiCO Bio Ball จะจางหายไป

การใช้ PiCO Bio Ball ดีกว่าการใช้ลูกเหม็นอย่างไร

ลูกเหม็น

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรารู้จักและใช้กันมาอย่างยาวนาน และถือว่าเป็นพิษใกล้ตัวที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการป้องกันแมลงกัดกินเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้า หรือใช้เพื่อดับกลิ่นในห้องน้ำ ลูกเหม็นมีทั้งชนิดก้อน ชนิดเม็ดและชนิดผลึก ซึ่งประกอบไปด้วยสารเคมีที่มีชื่อว่า “แนพทาลีน (naphthalene)” มากกว่าร้อยละ 99 โดยน้ำหนัก สารชนิดนี้สามารถระเหิดหรือเปลี่ยนสถานะที่อุณหภูมิห้องจากของแข็งกลายเป็นไอที่มีกลิ่นป้องกันแมลงได้ แนพทาลีนเป็นสารประกอบที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ พบได้ในถ่านหิน น้ำมันปิโตรเลียม และเกิดจากการเผาไหม้ของสารประกอบอินทรีย์ เช่น ไม้ บุหรี่ ปัจจุบันนอกจากมีการนำแนพทาลีนไปใช้เป็นลูกเหม็นกันแมลงแล้ว ยังมีการผลิตแนพทาลีนเพื่อนำไปใช้ในการผลิตพลาสติกพีวีซี เรซิน สารฟอกหนัง สีย้อม และสารฆ่าแมลงบางประเภทอีกด้วย

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าลูกเหม็นมีประโยชน์ มีฤทธิ์ไล่แมลง และกลบกลิ่นอื่น ๆ จึงใช้ป้องกันแมลงกัดกินเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้า หรือใช้เพื่อดับกลิ่น

ความเป็นพิษ

โดยปกติสารแนพทาลีนในลูกเหม็นสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้ โดยการหายใจเอาอากาศที่มีไอระเหยของแนพทาลีนจากเสื้อผ้าหรือผ้าห่มที่มีการใช้ลูกเหม็น หรือสัมผัสกับลูกเหม็นหรือเสื้อผ้าหรือผ้าห่มที่มีการใช้ลูกเหม็น รวมไปถึงจากการกินด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือจากอุบัติเหตุ เช่น ในเด็ก ในชีวิตประจำวันที่มีการสูดดมไอของแนพทาลีนที่ค่อยๆ ระเหิดออกมาจากก้อนลูกเหม็นเข้าไปในปริมาณไม่มาก และไม่ต่อเนื่องก็อาจไม่แสดงอาการของการเกิดอันตราย อย่างไรก็ตามการได้รับแนพทาลีนเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากอาจมีผลต่อสุขภาพดังนี้

   • ถ้าเผอิญว่าเราไปสัมผัสลูกเหม็นซึ่งบางคนที่แพ้ก็อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังได้
   • บางครั้งและบางคนอาจไวต่อการสัมผัสกับสารแนพทาลีน ซึ่งอาจทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตา เป็นพิษต่อเรตินา ไอของแนพทาลีนที่มีความเข้มข้นมากกว่า 15 ppm อาจทำให้เกิดต้อกระจก ประสาทตาอักเสบ เกิดการบาดเจ็บของกระจกตา และระคายเคืองตาอย่างรุนแรง
   • บางทีแม่บ้านตามสาธารณะอาจใช้ลูกเหม็นในปริมาณมากเกินทำให้เราสูดดม โดยไม่ได้ตั้งใจ และอาจเป็นอันตรายหากสูดดมนานๆซึ่งสารนี้อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือก และบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน
   • การกลืนกินเข้าไปจะทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน เมื่อแนพทาลีนถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดเมธฮีโมโกลบินซึ่งจะก่อให้เกิดอาการตัวเขียวได้ถ้ามีความเข้มข้นสูงพอ การเริ่มแสดงอาการอาจจะเกิดช้าได้ภายใน 2 ถึง 4 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น อาจมีเลือดออกในปัสสาวะ และอาจเสียชีวิตได้
   • หากได้รับแนพทาลีนในปริมาณมาก เม็ดเลือดแดงจะถูกทำลายทำให้เกิดภาวะโลหิตจางซึ่งจะพบในคนที่กินลูกเหม็น พบว่า ทารก เด็ก สตรีมีครรภ์ คนที่มีระดับเม็ดเลือดแดงต่ำหรือมีเอนไซม์ glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) บกพร่องจะเกิดภาวะโลหิตจางได้ง่ายเมื่อได้รับแนพทาลีน

นอกจากนี้แนพทาลีนที่ตกค้างในร่างกายของแม่ สามารถส่งผ่านไปยังลูกผ่านทางรกและนมแม่ได้และอาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าแนพทาลีนมีผลต่อพัฒนาการหรือเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ การทดลองในสัตว์พบว่าการสูดดมแนพทาลีนต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพิ่มอุบัติการณ์การเกิดเนื้องอกและมะเร็งในจมูกและปอด แต่ไม่พบหลักฐานยืนยันการก่อมะเร็งในคน ดังนั้นบางหน่วยงานจึงจัดแนพทาลีน เป็นสารที่เป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดมะเร็งในคน ในขณะที่บางหน่วยงานจัดระดับความเป็นอันตรายของแนพทาลีนว่าไม่เป็นสารก่อมะเร็งในคน

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเป็นอันตรายต่อแหล่งน้ำดื่ม กำจัดได้ยาก ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

การปฐมพยาบาล

   • เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ถ้าจำเป็น
   • เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
   • เมื่อเข้าตา: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โดยลืมตากว้างในน้ำ นำส่ง / พบจักษุแพทย์

ซึ่งต่างจาก PiCO Bio Ball ของเราที่ผลิตจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยย่อยสลายปฏิกูล เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับการรับรองจากสถานบันวิจัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศว่าปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 100 %

 

Documents

Acute single oral toxicity experiment in rats – Saga University, Japan
Aflatoxin Testing of Health Supplement – PSB Corporation
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา – Kasetsart University
การวิจัยการศึกษาผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ – Hong Kong Baptist University (HKBU)
Effect of PICO on Growth Inhibition of Microorganisms
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สถาบัน วว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร,คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (LCFA)
การทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ –  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพ ยุโรป (NEOTRON, ITALY)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)TÜV SÜD PSB Thailand