Pico Cooling Tower Bio Clean

นวัตกรรมจุลินทรีย์กำจัดกลิ่น สาหร่ายเขียวแกมน้ำเงินและคราบเหนียวที่อยู่ในระบบ

ผลิตภัณฑ์ Pico Cooling Tower Bio Clean สามารถกำจัดกลิ่นและฆ่าสาหร่ายเขียวแกมน้ำเงิน และคราบเหนียวให้กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ก๊าซไนโตรเจน และน้ำโดยกำจัดกลิ่นไปในตัว และยังสามารถทำลายเชื้อ Legionella, Ecoline, Samonella, Shigella

สาหร่ายเขียวแกมน้ำเงินและคราบเหนียวที่อยู่ในระบบ ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์กับอากาศที่ไหลเวียน และคราบเหนียวตามท่อในรูปไบโอฟิล์ม (Bio-film) รวมถึงตะกรัน ซึ่งทำให้การแลกเปลี่ยนอุณหภูมิทำได้ยาก ดังนั้นระบบระบายอากาศแบบมีศูนย์กลายจึงเย็นไม่พอ

ปัญหาใหญ่อีกอย่างในโรงแรมหรือภัตตาคารที่เปิดบริการมานาน ปัญหามาจากการติดเชื้อจากเชื้อ Legionella Contamination ในระบบอากาศหมุนเวียนซึ่งก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ประโยชน์ที่ได้รับ / Benefits

 • กำจัดเชื้อแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบ เชื้อ Legionella และ Shigella
 • สามารถฆ่า และย่อยสลายไบโอฟิล์ม (Biofilm) ที่ไปเกาะอยู่ตรง AHU
 • สามารถย่อยสลายแบคทีเรียกลุ่ม Fotosintesis แบคทีเรียสังเคราะห์แสง
 • กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน และคราบเหนียวในระบบ
 • ย่อยสลายตะกรัน และตะกอนได้ในระบบ
 • น้ำในระบบจะใส และสะอาด
 • ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกวันใน Cooling Tower เพียงแค่เติมน้ำเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เพียงพอ
 • ประหยัดค่าน้ำ
 • ช่วยทำให้การแลกเปลี่ยนอุณหภูมิดีขึ้น
 • AHU สามารถทำงานได้อย่างเต็มระบบ
 • ประหยัดค่าไฟฟ้า (20-30%)
 • การทำงานของเครื่องมือมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องได้นานขึ้น
 • ลดปริมาณการใช้สาร หรือเคมีภัณฑ์อื่นๆ
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้เคมีต่างๆ เช่น Phosphoric acid, alum (สารตกตะกอน)
 • ใช้แรงงานผู้ดูแลเพียง 1 คน
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับมตารฐานสากล มีใบรับรองจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ และทั่วโลก
 • มีความปลอดภัยสูง ต่อผู้ใช้งาน ผู้อยู่ในอาคาร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เป็นต้นแบบของอาคาร และองค์กร ที่ใส่ใจเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ปัญหาที่พบบ่อยในระบบ Cooling Tower

 • การเกิดตะกรัน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายระยะยาว และค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาสูงมาก
 • การตกตะกอน การกัดกร่อน
 • การเกิดBio-film
 • การเกิดตะไคร้น้ำ
 • การปนเปื้นของเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ส่งผลเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเชื้อ Legionaire อันเป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน
 • ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าสูง
 • ค่าใช้จ่าค่าน้ำสูง ต้องมีการทิ้งน้ำออกจากระบบทุกวันในปริมาณมาก
 • ต้องใช้เคมี หลายชนิด และมีราคาแพง เข้ามาแก้ปัญหา
 • มีกระบวนการในการดูแล และบำรุงรักษาหลายขั้นตอน
 • ค่าใช้จ่ายในการดูแลสูงมาก ยังไม่นับรวมค่าสารเคมีต่างๆ
 • ใช้แรงงานในการดูแลหลายคน
 • ประสิทธิภาพการทำงาน และอายุการใช้งานของเครื่องจักรลดลงเรื่อยๆ

สถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 • Cooling Tower

ตารางแสดงข้อเปรียบความแตกต่าง ระหว่าง นวัตกรรม พิโกจุลินทรีย์ และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

มีงานวิจัยและผ่านการรับรองจากหลากหลายสถาบันทั้งต่างประเทศและในประเทศ หรือ ไม่?

นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์

สาร หรือเคมีภัณฑ์ทั่วไป

World Health Organization (WHO)
U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION (FDA)
NEOTRON, ITALY
Saga University of Japan
Seoul Food and Drug Administration
Hong Kong Baptist University (HKBU)
PSB Corporation Singapore
The Chinese University of Hong Kong
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบ้าง ไม่มีบ้าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบ้าง ไม่มีบ้าง
สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ระบบมารตฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 URS
และอื่นๆอีกหลายที่รับรอง
ผลลัพธ์ที่ได้

นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์

สาร หรือเคมีภัณฑ์ทั่วไป

สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ไม่สามารถกำจัดได้
ย่อยสลาย Bio-film และคราบเมือกมันที่ไปเกาะอยู่ที่ AHU สารเคมีที่ใช้ จะยิ่งก่อให้เกิดเมือกมัน และ Bio-film
AHU สามารถทำงานได้อย่างเต็มระบบ AHU จะทำงานได้ลดลง เนื่องจากมี Bio-film ไปเกาะอยู่
ย่อยสลายคราบตะกรันได้ในระบบ ต้องใช้น้ำยาย่อยสลายคราบตะกรัน ซึ่งมีราคาสูง
ย่อยสลาย กำจัดสาหร่ายสีแขมแกมน้ำเงิน หรือตะไคร้น้ำ ต้องใช้น้ำยากำจัดตะไคร้น้ำ
ย่อยสลายตะกอนได้ ต้องใช้น้ำยาสลายสารตะกอน หรือน้ำยาเร่งการตกตะกอน
ประหยัดค่าไฟฟ้า เนื่องจากเครื่องทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยิ่งนาน ยิ่งสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานของระบบค่อยๆลดลง
น้ำในระบบจะสะอาด เป็นน้ำใส น้ำในระบบจะเหนียวขุ่น
ประหยัดค่าน้ำ เพียงเติมน้ำให้คงที่ตามระดับปกติ ต้องเดรนน้ำทิ้งทุกวัน วันละหลายสิบคิวต่อเครื่อง
กระบวนการการใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีหลายขั้นตอน ในการดูแล
ใช้แรงงานผู้ดูแลเพียง 1 คน ต้องใช้ทีมงานหลายคน
เห็นผลลัพธ์ชัดเจน เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 3-5 วัน วิธีการแบบเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
ไม่มีโซเดียมไบคาร์บอนเนต กรด สารเคมี หรือสารฆ่าเชื้อ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ใช้โซเดียมไบคาร์บอนเนต กรด สารเคมี หรือสารฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมหรือทำลายเชื้อแต่ไม่สามารถกำจัดได้หมดรวมถึงกลิ่นด้วย
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ผู้อยู่ในอาคาร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การจำกัดเชื้อโรคและสารเคมี ได้ หรือ ไม่

นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์

สาร หรือเคมีภัณฑ์ทั่วไป

กำจัดกลิ่นเหม็นได้ภายใน 1 นาที ไม่ได้
ย่อยสลายไขมันได้ ไม่ต้องดูดทิ้ง
ย่อยสลายน้ำมันได้
กำจัดสารพิษจากยาฆ่าแมลงได้
สามารถทำลาย สารพิษ Aflatoxin
กำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย
กำจัดเชื้อโรค Ecoline (อีโคไล คือแบคทีเรียที่พบได้ในลำไส้ของคนและสัตว์ )
กำจัดเชื้อโรค Samonella (เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อนไม่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุด และจำนวนแบคทีเรียชนิดนี้ในอาหารเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้)
กำจัดเชื้อโรค Legionaire (เป็นโรคจากแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิด โรคทางเดิน-หายใจหรือปอดบวม)
กำจัดเชื้อโรค Shigella (เป็นแบคทีเรียก่อโรค ที่ติดต่อผ่านทางอาหารทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ ทำให้เกิดโรคบิด)
ต้นทุน ราคา อัตราส่วน การใช้

นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์

สาร หรือเคมีภัณฑ์ทั่วไป

ใช้ทดแทนการใช้สารเคมีได้ ไม่ต้องเปลืองซ้ำซ้อน เช่น คลอรีน Phosphoric acid, alum (สารตกตะกอน) และอื่นๆ ใช้เคมีภัณฑ์หลายชนิด เพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
ขนาดบรรจุซองละ (1 กิโลกรัม) ราคาขายปลีก 3,000 บาท ค่าเคมีภัณฑ์แต่ละชนิดมีราคาสูงมาก
อัตราการผสม: 100 ตัน ใช้จุลินทรีย์พิโก 1 กิโลกรัม ต้องใช้หลายชนิด ในปริมาณที่มาก
ความถี่การเติม ทุกๆ15 วัน (เดือนละ 2 กิโลกรัม ต่อ 100 ตัน) ต้องเติมทุกวัน หรือทุกสัปดาห์ขึ้นอยู่กับแต่ละชนิด
(เพื่อแก้ปัญหา ต้องใช้หรือ ต้องซื้อปริมาณเท่าไร ในครั้งแรก) คิดเป็นเงินเท่าไร (ให้คำนวณ พื้นที่ใช้งาน แล้ว คิดคำนวณการใช้จุลินทรีย์) =
(หลังจากแก้ปัญหาแล้ว ในเดือนต่อไปต้องสั่งมา บำรุงรักษา เดือนละเท่าไร)
ข้อเปรียบเทียบอื่นๆ

นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์

จุลินทรีย์ทั่วไป

ส่งออกทั่วโลก มากกว่า 100 ประเทศ นานกว่า 30 ปี 
ราคาถูกกว่า เมื่อคิดจากผลลัพธ์และผลการใช้งานต่อหน่วยราคาต่อ กก.อาจจะถูก แต่คิดต่อการใช้แพงกว่า
มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม จากหลากหลายสถาบันไม่รับรองความปลอดภัย
ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 7 ชนิดจุลินทรีย์ชนิดเดียวหรือไม่แจ้งชนิด
อยู่ในรูปเซลล์แห้งที่มีชีวิต ทำงานทันทีอยู่ในสภาพที่มีชีวิต, สปอร์ ต้องเพาะ12-24 ชม.
ระบุความเข้มข้นได้ (1 กรัมมีอย่างน้อย 6 x 107 Cfu)ไม่ระบุความเข้มข้น หรือต่อกรัม มีน้อยกว่าหลายเท่าตัว
ไม่ผ่าเหล่า ทนต่อสารเคมีมีโอกาสผ่าเหล่าได้ เพราะมีการต่อเชื้อเรื่อยๆ
การเก็บรักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุ่นๆ) มีอายุเก็บรักษานาน 2 ปีเก็บรักษาที่มืด ห้ามโดนแดด (อายุเก็บสั้น)
ประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับ ผลการทดลองทั้งในและต่างประเทศประสิทธิภาพจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อมีการต่อเชื้อครั้งต่อไป

การรับรองมาตรฐานและความปลอดภัย อันดับ 1 ของโลก

World Health Orgenization (WHO)

ได้รับการรับรองว่า มีความปลอดภัยสูงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืชและสัตว์

United States Food and Drug Administration (FDA)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008

เป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก

สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพยุโรป (NEOTRON, ITALY)

การทดสอบ และวิจัยการปนเปื้อนของสารโลหะหนัก

Saga University, Japan

Acute Single Oral Toxicity experiment

PSB Corporation, Singapore

Testing of Health Supplement

Seoul Food and Drug Administration

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโซล

Hong Kong Baptist University (HKBU)

ได้รับการวิจัยการศึกษา ว่าผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ

The Chinese University of Hong Kong

Toxicity study of Sanson Pico Biocatalyst

FDA Thailand. Ministry of Public Health Thailand

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

ผลการวิเคราะห์

ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด

ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารโลหะหนัก และไม่พบสารยาฆ่าแมลง ซึ่งมีค่าต่ำกว่าปริมาณมาตรฐานกำหนด

เอสจีเอส องค์กรมาตรฐานในระดับสากล

ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ทดสอบความเป็นพิษ พบว่าหนูทุกตัวแสดงอาการปกติ ตรวจไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคจากอาหารเป็นพาหะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พบจุลินทรีย์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราต่าง ๆ แบคทีเรีย และเชื้อโรคได้หลายชนิด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการวิจัย การทดสอบการปนเปื้อน และประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อต่างๆ

Documents

Acute single oral toxicity experiment in rats – Saga University, Japan
Aflatoxin Testing of Health Supplement – PSB Corporation
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา – Kasetsart University
Growth Inhibition of Microorganisms – Kasetsart University
Effect of PICO on Growth Inhibition of Microorganisms
การวิจัยการศึกษาผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ – Hong Kong Baptist University (HKBU)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สถาบัน วว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร,คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (LCFA)
การทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ –  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพ ยุโรป (NEOTRON, ITALY)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)TÜV SÜD PSB Thailand
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Toxicity study of Sanson Pico Biocatalyst –  Hong Kong
LD 50 Toxicity 1
LC-MS/MS Method Package for Residual Pesticides By Shimadzu, Japan
Provides unit of the test report is Hong Kong Baptist Church University