Pico Cooling Tower Bio Clean

นวัตกรรมจุลินทรีย์ชีวภาพทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์

 • กำจัดเชื้อแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบ เชื้อ Legionella และ Shigella
 • สามารถฆ่า และย่อยสลายไบโอฟิล์ม (Biofilm) ที่ไปเกาะอยู่ตรง AHU
 • สามารถย่อยสลายแบคทีเรียกลุ่ม Fotosintesis แบคทีเรียสังเคราะห์แสง
 • กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน และคราบเหนียวในระบบ
 • ย่อยสลายตะกรัน และตะกอนได้ในระบบ
 • น้ำในระบบจะใส และสะอาด
 • ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกวันใน Cooling Tower เพียงแค่เติมน้ำเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เพียงพอ
 • ประหยัดค่าน้ำ
 • ช่วยทำให้การแลกเปลี่ยนอุณหภูมิดีขึ้น
 • AHU สามารถทำงานได้อย่างเต็มระบบ
 • ประหยัดค่าไฟฟ้า (20-30%)
 • การทำงานของเครื่องมือมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องได้นานขึ้น
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้เคมีต่างๆ เช่น Phosphoric acid, alum (สารตกตะกอน)
 • ใช้แรงงานผู้ดูแลเพียง 1 คน
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับมตารฐานสากล มีใบรับรองจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ และทั่วโลก
 • มีความปลอดภัยสูง ต่อผู้ใช้งาน ผู้อยู่ในอาคาร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เป็นต้นแบบของอาคาร และองค์กร ที่ใส่ใจเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Pico Cooling Tower Bio Clean นวัตกรรมจุลินทรีย์ทำความสะอาดคูลลิ่ง ทาวเวอร์

ปัญหาที่พบบ่อยในระบบ คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower System) 

 • การเกิดตะกรัน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายระยะยาว และค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาสูงมาก
 • การตกตะกอน การกัดกร่อน
 • การเกิด Bio-film สาเหตุเกิดจากสาหร่ายเขียวแกมน้ำเงิน และคราบเหนียวที่อยู่ในระบบ ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์กับอากาศที่ไหลเวียน และคราบเหนียวตามท่อ
 • การเกิดตะไคร้น้ำ
 • การปนเปื้นของเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ส่งผลเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเชื้อ Legionaire อันเป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน
  ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าสูง
 • ค่าใช้จ่าค่าน้ำสูง ต้องมีการทิ้งน้ำออกจากระบบทุกวันในปริมาณมาก
 • ต้องใช้เคมี หลายชนิด และมีราคาแพง เข้ามาแก้ปัญหา
 • มีกระบวนการในการดูแล และบำรุงรักษาหลายขั้นตอน
 • ค่าใช้จ่ายในการดูแลสูงมาก ยังไม่นับรวมค่าสารเคมีต่างๆ
 • ใช้แรงงานในการดูแลหลายคน
 • ประสิทธิภาพการทำงาน และอายุการใช้งานของเครื่องจักรลดลงเรื่อย ๆ

นวัตกรรม พิโก อไลฟ์ จุลินทรีย์ เป็นแบบ Pure Culture สกัดจากธรรมชาติและถูกนำไปเก็บเพาะเลี้ยงเชื้ออย่างดี ที่สถาบัน ATCC สหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์หลัก 5 ชนิด ที่ประกอบไปด้วย Lactic Acid Bacteria(LAB) 3 ชนิด และ ยีสต์ 2 ชนิด

1. Pediococcus acidilactici (LAB) 5.0*107cfu/g]

 • ผลิตกรดแลคติกและ สารชีวนะ Pediocins
 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่เป็นโทษ เช่นVibrio cholerae, E. coli, Salmonellasp. etc.
 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่เป็นโทษ เช่น Clostridium botulinum,C. perfiengens, Staphylococcus aureusetc.

2. Pediococcus pentosaceus (LAB) [4.0 x 106 cfu/g]

 • ผลิตกรดแลคติกและ สารชีวนะ Pediocins
 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่เป็นโทษ เช่นVibrio cholerae, E. coli, Salmonellasp. etc.
 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่เป็นโทษ เช่น Clostridium botulinum,C. perfiengens, Staphylococcus aureusetc.

3. Bacillus amyloliquefaciens [6.2*107cfu/g]

เป็นแบคทีเรียที่ผลิตสาร Iturins (Antifungal Agent) ซึ่งมีฤทธิ์กำจัดเชื้อราหลายชนิด อาทิเช่น Aspergillus, Fusarium, Candida etc. และผลิตเอนไซม์อีกหลายชนิด ได้แก่ Amylase, Lipase, Protease,Peptidase, Sucrase

4. Yeast Pichiafarinosa [8.2*107 cfu/g]

พบไม่มากนักในธรรมชาติผลิตสาร ToxinsKiller ที่ทำลายความเป็นพิษของสารพิษ Aflatoxins, Mycotoxins และ Endotoxins

5. Yeast Dekkera anomala [7.0*107 cfu/g]

มีความสามารถย่อย แป้งและนํ้าตาลให้เป็นกรดนํ้าส้ม (aceticacid) โดยตรง และผลิตเอนไซม์หลายชนิด ได้แก่Cellulase, Pectinase, Lignase, Amylase, Hemicellulase และ Xylanase

Service And Solutions

บริการของเรา และประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • กำจัดเชื้อแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบ เชื้อ Legionella และ Shigella
 • สามารถฆ่า และย่อยสลายไบโอฟิล์ม (Biofilm) ที่ไปเกาะอยู่ตรง AHU
 • สามารถย่อยสลายแบคทีเรียกลุ่ม Fotosintesis แบคทีเรียสังเคราะห์แสง
 • กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน และคราบเหนียวในระบบ
 • ย่อยสลายตะกรัน และตะกอนได้ในระบบ
 • น้ำในระบบจะใส และสะอาด
 • ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกวันใน Cooling Tower เพียงแค่เติมน้ำเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เพียงพอ
 • ประหยัดค่าน้ำ
 • ช่วยทำให้การแลกเปลี่ยนอุณหภูมิดีขึ้น
 • AHU สามารถทำงานได้อย่างเต็มระบบ
 • ประหยัดค่าไฟฟ้า (20-30%)
 • การทำงานของเครื่องมือมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องได้นานขึ้น
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้เคมีต่างๆ เช่น Phosphoric acid, alum (สารตกตะกอน)
 • ใช้แรงงานผู้ดูแลเพียง 1 คน
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับมตารฐานสากล มีใบรับรองจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ และทั่วโลก
 • มีความปลอดภัยสูง ต่อผู้ใช้งาน ผู้อยู่ในอาคาร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เป็นต้นแบบของอาคาร และองค์กร ที่ใส่ใจเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จุดเด่นประสิทธิภาพของ Pico Cooling Tower Bio Clean

 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุต่างๆ และลดก๊าซพิษ พวกก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า, กลิ่นเหม็นหืน โดยการย่อยสลายจนกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,น้ำและก๊าซไนโตรเจน ซึ่งปราศจากกลิ่นเหม็น
 • ลดจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่นโรคอหิวาตกโรค, ท้องเสีย, ไทฟอยด์ ฯลฯ
 • ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดขึ้น ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • กำจัดหรือควบคุมการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ในน้ำ
 • ช่วยเร่งระบบการย่อยสลายของเสีย กำจัดโคลนเลน
 • ลดการใช้สารเคมี, ยา ในการป้องกันและรักษา, ลดต้นทุนการผลิต กำไรมากขึ้น
 • ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต, ผู้ใช้ และผู้บริโภค
 • ลดการสะสมของสารพิษในดิน และแหล่งน้ำ

Service And Solutions

บริการของเรา และประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • กำจัดเชื้อแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบ เชื้อ Legionella และ Shigella
 • สามารถฆ่า และย่อยสลายไบโอฟิล์ม (Biofilm) ที่ไปเกาะอยู่ตรง AHU
 • สามารถย่อยสลายแบคทีเรียกลุ่ม Fotosintesis แบคทีเรียสังเคราะห์แสง
 • กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน และคราบเหนียวในระบบ
 • ย่อยสลายตะกรัน และตะกอนได้ในระบบ
 • น้ำในระบบจะใส และสะอาด
 • ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกวันใน Cooling Tower เพียงแค่เติมน้ำเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เพียงพอ
 • ประหยัดค่าน้ำ
 • ช่วยทำให้การแลกเปลี่ยนอุณหภูมิดีขึ้น
 • AHU สามารถทำงานได้อย่างเต็มระบบ
 • ประหยัดค่าไฟฟ้า (20-30%)
 • การทำงานของเครื่องมือมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องได้นานขึ้น
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้เคมีต่างๆ เช่น Phosphoric acid, alum (สารตกตะกอน)
 • ใช้แรงงานผู้ดูแลเพียง 1 คน
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับมตารฐานสากล มีใบรับรองจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ และทั่วโลก
 • มีความปลอดภัยสูง ต่อผู้ใช้งาน ผู้อยู่ในอาคาร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เป็นต้นแบบของอาคาร และองค์กร ที่ใส่ใจเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จุดเด่นประสิทธิภาพของ Pico Cooling Tower Bio Clean

 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุต่างๆ และลดก๊าซพิษ พวกก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า, กลิ่นเหม็นหืน โดยการย่อยสลายจนกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,น้ำและก๊าซไนโตรเจน ซึ่งปราศจากกลิ่นเหม็น
 • ลดจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่นโรคอหิวาตกโรค, ท้องเสีย, ไทฟอยด์ ฯลฯ
 • ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดขึ้น ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • กำจัดหรือควบคุมการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ในน้ำ
 • ช่วยเร่งระบบการย่อยสลายของเสีย กำจัดโคลนเลน
 • ลดการใช้สารเคมี, ยา ในการป้องกันและรักษา, ลดต้นทุนการผลิต กำไรมากขึ้น
 • ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต, ผู้ใช้ และผู้บริโภค
 • ลดการสะสมของสารพิษในดิน และแหล่งน้ำ
มีงานวิจัยและผ่านการรับรองจากหลากหลายสถาบันทั้งต่างประเทศและในประเทศ หรือ ไม่?
นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์ สารเคมีทั่วไป
World Health Organization (WHO)
U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION (FDA)
NEOTRON, ITALY
Saga University of Japan
Seoul Food and Drug Administration
Hong Kong Baptist University (HKBU)
PSB Corporation Singapore
The Chinese University of Hong Kong
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบ้าง ไม่มีบ้าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบ้าง ไม่มีบ้าง
สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ระบบมารตฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 URS
และอื่นๆอีกหลายที่รับรอง
ผลลัพธ์ที่ได้
นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์ สารเคมีทั่วไป
สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ไม่สามารถกำจัดได้
ย่อยสลาย Bio-film และคราบเมือกมันที่ไปเกาะอยู่ที่ AHU สารเคมีที่ใช้ จะยิ่งก่อให้เกิดเมือกมัน และ Bio-film
AHU สามารถทำงานได้อย่างเต็มระบบ AHU จะทำงานได้ลดลง เนื่องจากมี Bio-film ไปเกาะอยู่
ย่อยสลายคราบตะกรันได้ในระบบ ต้องใช้น้ำยาย่อยสลายคราบตะกรัน ซึ่งมีราคาสูง
ย่อยสลาย กำจัดสาหร่ายสีแขมแกมน้ำเงิน หรือตะไคร้น้ำ ต้องใช้น้ำยากำจัดตะไคร้น้ำ
ย่อยสลายตะกอนได้ ต้องใช้น้ำยาสลายสารตะกอน หรือน้ำยาเร่งการตกตะกอน
ประหยัดค่าไฟฟ้า เนื่องจากเครื่องทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยิ่งนาน ยิ่งสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานของระบบค่อยๆลดลง
น้ำในระบบจะสะอาด เป็นน้ำใส น้ำในระบบจะเหนียวขุ่น
ประหยัดค่าน้ำ เพียงเติมน้ำให้คงที่ตามระดับปกติ ต้องเดรนน้ำทิ้งทุกวัน วันละหลายสิบคิวต่อเครื่อง
กระบวนการการใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีหลายขั้นตอน ในการดูแล
ใช้แรงงานผู้ดูแลเพียง 1 คน ต้องใช้ทีมงานหลายคน
เห็นผลลัพธ์ชัดเจน เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 3-5 วัน วิธีการแบบเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
ไม่มีโซเดียมไบคาร์บอนเนต กรด สารเคมี หรือสารฆ่าเชื้อ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ใช้โซเดียมไบคาร์บอนเนต กรด สารเคมี หรือสารฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมหรือทำลายเชื้อแต่ไม่สามารถกำจัดได้หมดรวมถึงกลิ่นด้วย
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ผู้อยู่ในอาคาร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การจำกัดเชื้อโรคและสารเคมี ได้ หรือ ไม่
นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์ สารเคมีทั่วไป
กำจัดกลิ่นเหม็นได้ภายใน 1 นาที ไม่ได้
ย่อยสลายไขมันได้ ไม่ต้องดูดทิ้ง
ย่อยสลายน้ำมันได้
กำจัดสารพิษจากยาฆ่าแมลงได้
สามารถทำลาย สารพิษ Aflatoxin
กำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย
กำจัดเชื้อโรค Ecoline (อีโคไล คือแบคทีเรียที่พบได้ในลำไส้ของคนและสัตว์ )
กำจัดเชื้อโรค Samonella (เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อนไม่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุด และจำนวนแบคทีเรียชนิดนี้ในอาหารเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้)
กำจัดเชื้อโรค Legionaire (เป็นโรคจากแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิด โรคทางเดิน-หายใจหรือปอดบวม)
กำจัดเชื้อโรค Shigella (เป็นแบคทีเรียก่อโรค ที่ติดต่อผ่านทางอาหารทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ ทำให้เกิดโรคบิด)
ข้อเปรียบเทียบอื่นๆ
นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์ สารเคมีทั่วไป
ส่งออกทั่วโลก มากกว่า 100 ประเทศ นานกว่า 30 ปี
ราคาถูกกว่า เมื่อคิดจากผลลัพธ์และผลการใช้งานต่อหน่วย ราคาแพงกว่า
มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม จากหลากหลายสถาบัน ไม่รับรองความปลอดภัย
ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 7 ชนิด
อยู่ในรูปเซลล์แห้งที่มีชีวิต ทำงานทันที
ระบุความเข้มข้นได้ (1 กรัมมีอย่างน้อย 6 x 107 Cfu)
ไม่ผ่าเหล่า ทนต่อสารเคมี
การเก็บรักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุ่นๆ) มีอายุเก็บรักษานาน 2 ปี
ประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับ ผลการทดลองทั้งในและต่างประเทศ
 • Cooling Tower Bio Clean ราคาพิเศษ 450 บาท

  (1 ซอง บรรจุ 100 กรัม) ราคา 600 บาท

ลูกค้าบางส่วนของเรา

Research and Certificate